ضرب المثل زبان چینی

ضرب المثل زبان چینی
بهترین راه برای شناخت یک فرهنگ ، مراجعه به اصطلاحات مردمی یا فولکلور آن جامعه است. ضرب المثل زبان چینی بسیار شناخته شده هستند زیرا هویت تاریخی بسیار قوی دارند و همیشه در آنها رده های از خرد و تجربه دیده می شود که می تواند برای دیگران بسیار مهم باشد. آموزشگاه زبان ایران آکسفورد که خود کلاس های آموزش زبان چینی را برگزار می کند لازم می بیند که چند مورد از معروف ترین و پرمعنا ترین ضرب المثل زبان چینی را در این بخش بیاورد که هم بتوانید به یادگیری زبان چینی خود سرعت ببخشید و هم با فرهنگ و تمدن چندین هزار ساله کشور چین آشنا شوید.

ضرب المثل زبان چینی
ضرب المثل زبان چینی

دانش گنجی است که همواره صاحب خود را دنبال می کند.
از اینکه آرام پیشرفت کنید نترسید ، بلکه از ساکن ماندن بترسید.
سعی کنید طوری جان اسب مرده را نجات دهید ، که انگار زنده است ( در فارسی معادل جمله غیرممکن وجود ندارد )
آب هم می تواند قایق را جاری کند و هم می تواند آن را غرق کند ( هر چیزی خوبی ها و بدی های خاص خود را دارد)
آسمان بسیار وسیع است و امپراطور خیلی دور است ( معادل فارسی شهر که شلوغ می شود قورباقه هفت تیر کش می شود )
بذر شیطان را از بین ببر وگرنه رشد می کند و نابودت می کند .
یک فرصت خوب به ندرت اتفاق می افتد و به راحتی از دست می رود.
اگر در یک لحظه عصبانیت آرام باشید از هزاران روز غم و اندوه فرار خواهید کرد.
به من بگو ، من فراموش می کنم . به من نشان بده ، ممکن است به یاد بیاورم. بگذار من انجام دهم ، آن را خواهم فهمید.
وقتی آب می خورید ، از چشمه نیز یاد کنید.
این چند نمونه از ضرب المثل های زبان چینی بودند که ذکر شدند. اگر دوست دارید بیشتر از ضرب المثل زبان چینی بدانید بهتر است با اساتید چینی به یادگیری این زبان بپردازید.