آموزش زبان چینی به فارسی زبانان

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد زبان چینی را به عنوان یک زبان بسیار هم در دپارتمان های خود قرار داده است. آموزش زبان چینی به فارسی زبانان به هیچ وجه کار سختی نیست و ما آن را به بسیاری از افراد اثبات کرده ایم. البته اگر به قول این جمله معروف ” آنچه را فکر می کنید به محدودیت های واقعی خود تبدیل نکنید ” .  بسیاری از ما شنیده ایم که زبان چینی زبان سختی است، کافیست به این فکر پر و بال بدهید تا واقعا حس کنید که این زبان سخت است ف در صورتی که برای آموزش زبان چینی به فارسی زبانان بسیار راه حل های ساده ای وجود دارند. ما به شباهت های این دو زبان اشاره می کنیم تا بهتر و با علاقه بیشتر یادگیری زبان چینی را شروع کنید.

آموزش زبان چینی به فارسی
آموزش زبان چینی به فارسی

گرامر یا دستور زبان

زبان فارسی زبانی است که دستور زبان بسیار قابل انعطافی دارد. به عنوان مثال شما می توانید یک جمله را به چند صورت بیان کنید:

من دستم را با چاقو بریم.

دستم را با چاقو بریدم.

با چاقو دستم را بریدم.

زبان چینی هم همین انعطاف را دارد. یعنی شما می توانید اگر بخواهید جای اجزای جمله را عوض کنید.

تلفظ

از نظر تلفظ در آموزش زبان چنی به فارسی زبانان مشکل چندانی وجو ندارد. در نلفظ حروف معمولا صداه بسیار مشترک هستند. اما مشکل اصلی در بیان Tone ها هستند. در زبان چینی میزان صدایی که شما تولید می کنید و بالا و پایین شدن انرژی صوتی شما مهم است. در این قسمت نیاز است که مدرسین توجه زیادی کند.

نوشتار ( نیاز به توجه بیشتر در آموزش زبان چینی به فارسی زبانان )

شاید کوه قاف در زابن چینی همین جا باشد. برای آموزش زبان چینی به فارسی زبانان دقیقا مشکل اصلی اینجاست. زبان چینی الفبا ندارد و به همین دلیل باید حدود ۲۰۰۰  کاراکتر برای خواندن متن های معمولی در زبان چینی لازم هستند. باید سعی کنید تا جای ممکن دقت خود را در این قسمت بیشتر کنید.

برای شرکت در دوره های آموزش زبان چینی به فارسی زبانان با شماره های موسسه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید.