کریسمس به زبان انگلیسی

کریسمس به زبان انگلیسی
سال ۲۰۱۶ میلادی در حال نزدیک شدن است و بسیاری از مردم ایران و دنیا در حال آمادگی برای جشن کریسمس هستند. اما کریسمس به زبان انگلیسی دارای اصطلاحات زیادی است که آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به شما اصطلاحاتی را یاد می دهد که تبریک کریسمس به زبان انگلیسی را فقط با Merry Christmas بیان نکنید و چند اصطلاح مناسب دیگر هم در جیبتان داشته باشید.

کریسمس به زبان انگلیسی
کریسمس به زبان انگلیسی

در دنیای امروز خوشبختانه برای هر چیزی آمار دقیق وجود دارد. بر اساس مطلب بیان شده در سایت Wikipedia چند اصطلاح پر کاربرد برای تبریک کریسمس به زبان انگلیسی به این صورت هستند:
Merry Christmas: 68% مردم آمریکا این اصطلاح را انتخاب می کنند.
Happy Holliday: 23% دوست داریند این گونه خوشحالی خود را به دیگران بروز دهند.
اما اصطلاحات دیگری هم هستند که تقریبا به صورت گسترده استفاده می شوند. Season’s Greetings ، happy New Year ,Warm Greetings, سه نمونه از پر کاربرد ها هستند.
اما اگر دوست دارید کارت تبریکی را نیز پر کنید و برای دوستانتان بفرستید بد نیست از جملات زیبای زیر استفاده کنید:
A lovely thing about Christmas is that it’s compulsory, like a thunderstorm, and we all go through it together.
Christmas in not a time nor a season, but a state of mind. To cherish peace and kindness, to be plenteous in mercy, is to have the real spirit of Christmas.
Bless us lord, this Christmas, with quietness of mind; Teach us to be patient and always to be kind.
کریسمس همیشه با بابانوئل Santa Claus همراه است. شخصیتی که بسیاری معتقدند از Saint Nicholas گرفته شده است که یک شخصیت مذهبی مسیحی بوده است که به دادن کادو و هدیه به افراد فقیر شهرت داشته است. ما هم امیدواریم که بابانوئل امسال برای همه مسیحیان عزیز در سراسر ایران و جهان روزگاری پر از موفقیت را به ارمغان بیاورید و سال ۲۰۱۶ را سالی خوب و پر از موفقیت برای همه شما آرزومندیم.