اشتباهات رایج در آزمون آیلتس

اشتباهات رایج در آزمون آیلتس

یک نکته در موفقیت در آزمون آیلتس بسیار موثر است و آموزشگاه زبان ایران آکسفورد سعی دارد زبان آموزان به آن توجه نمایند و آن این است که در آزمون آیلتس سعی کنید طبق راهنمایی های ارائه شده در سوالات به آنها جواب بدهید. در این مقاله آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به ۸ اشتباه رایج در آزمون آیلتس اشاره می شود.

  • یکی از مهم ترین اشتباهات رایج در آزمون آیلتس این است که زبان آموزان بیشتر از حد خواسته شده جواب می دهند.اگر سوال از شما خواسته که بیشتر از سه کلمه جواب ندهید ، پاسختان را در حد همان سه کلمه محدود کنید.
  • نکته مقابل بحث بالا نیز وجود دراد. در قسمت writing از شما خواسته می شود که کمتر از ۱۵۰ کلمه و یا ۲۵۰ کلمه ننویسید ، باید توجه داشته باشید که ممتحن آیلتس تعداد کلمات آزمون آیلتس شما را می شمارد.
  • بیشتر نوشتن در قسمت Writing آیلتس نکته مثبتی نیست و امتیاز بیشتری برای شما ندارد. حتی ممکن است با بیشتر نوشتن اشتباهات خود را نیز بیشتر کنید و از نمره شما کم شود.
  • عوض کردن موضوع یکی از اشتباهات رایج در آزمون آیلتس است که بسیار برای زبان آموزان می تواند مشکل ساز باشد. مهم نیست که چقدر دارای زبان انگلیسی قوی هستید ، عوض کردن موضوع باعث از بین رفتن نمره شما می شود.
  • حافظه خوب در آیلتس می تواند برای شما دردسر آفرین باشد. برخی از زبان آموزان در آزمون آیلتس سعی می کنند برخی از جواب ها را حفظ کنند. این کار بسیار می تواند خطر ساز باشد. ممتحن در صورتی که متوجه شود شما مطلبی را حفظ کرده اید از نمره شما کم می کند..
  • لهجه در آزمون آیلتس چندان مهم نیست. اما تلفظ درست اهمیت دارد. سعی کنید در تلفظ کلمات دقت کنید.
  • ایده های شما برای ممتحن آیلتس مهم نیست، بلکه نوع توضیحات شما می تواند برای آنها مهم است. یکی از اشتبهات رایج در آزمون آیلتس این است که زبان آموزان می خواهند  جواب صادقانه بدهند.
  • یکی از بدترین جواب ها در آزمون آیلتس جوابی است که جملات آن به هم مرتبط نیستند. داشتن ارتباط معنایی برای ممتحن آیلتس بسیار مهم است.

برای کسب اطلاعات بیشتر پیرامون دوره های آزمون آیلتس آموزشگاه زبان ایران آکسفورد با شماره های موسسه تماس بگیرید.