اشتباهات رایج در زبان انگلیسی

اشتباهات رایج در زبان انگلیسی
اگر بخواهید جمله ” او از پنجره به آسمان نگاه می کرد ” را به انگلیسی ترجمه کنید می توان گفت شما به احتمال ۹۰ % یکی از اشتباهات رایج در زبان انگلیسی را انجام می دهید مگر اینکه قبلا کتاب Common Mistakes in English By T.J Fitikides را خوانده باشید. You look from window اشتباهی است که خیلی ها دچار آن می شوند در صورتی که باید گفت You look Through Window . البته کتاب های بسیار زیادی در رابطه با اشتباهات زبان آموزان در مسیر یادگیری زبان انگلیسی نوشته شده اند اما کتاب بالا بیشترین استقبال را از زبان آموزان کسب کرده است. آموزشگاه زبان ایران آکسفورد خواندن این کتاب را به تمامی کسانی که در حال آموزش زبان انگلیسی هستند پیشنهاد می کند.

اشتباهات رایج در زبان انگلیسی
اشتباهات رایج در زبان انگلیسی

مزایای استفاده از کتاب common Mistakes In English عبارتند از:
۵۵۰ مثال از اشتباهاتی که بین زبان آموزان به صورت متوالی انجام می شود ( حروف اضاف درست ، استفاده نا به جا از فعل های مختلف و…)
آوردن مثال اشتباه و همچنین جمله درست برای انجام مقایسه توسط زبان آموز
توضیحات ساده گرامری
روشی که در این کتاب استفاده شده از contrastive Analysis یا بررسی مقابله ای زبان ها با هم برگرفته شده است . در این روش زبان انگلیسی با زبان های مختلف مقایسه می شود و تفاوت ها و شباهت ها در نظر گرفته می شود تا زبان آموزان و معلمین زبان انگلیسی قبل از اتفاق افتادن اشتباه و به وجود امدن مشکل بتوانند ان را پیش بینی کنند.
یکی از محاسن بزرگ کتاب اشتباهات رایج در زبان انگلیسی قیمت بسیار ارزان آن می باشد. ما به شما پیشنهاد می کنیم حتما نسخ چاپی آن را تهیه نمایید و از آن در هر لحظه که توانستید استفاده کنید.
در کلاس های آموزشگاه زبان ایران آکسفورد لینک دانلود نسخه PDF به صورت رایگان در اختیار زبان آموزان قرار می گیرد. برای شرکت در دوره های آموزشگاه زبان ایران آکسفورد با شماره های ۸۸۹۳۴۴۷۵ و ۸۸۸۹۱۶۶۹ تماس بگیرید.