اشتباهات رایج در زبان آلمانی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به اشتباهات رایج در زبان آلمانی اشاره می کند که می تواند بسیار در روند یادگیری زبان آلمانی موثر باشد. پس حتما این اشتباهات را ببنید و از آنها اجتناب کنید.

اشتباهات رایج در زبان آلمانی
اشتباهات رایج در زبان آلمانی

به اشتباهات رایج در زبان آلمانی توجه کنید:

مدرسان زبان همیشه به شما یک گام ساده برای یادگیری سریع زبان ارائه می دهند و آن اشتباه کردن است. هیچ دلیلی برای احساس دستپاچگی نسبت به آن وجود ندارد زیرا این اشتباهات به شما کمک خواهد کرد مبارزات خود را معلوم کنید سپس می توانید بر آنها غلبه کنید.

وقتی مردم شروع به یادگیری زبانی مجزا از زبان مادری خود می کنند، مسائلی را می یابند که بطور خاص برای یک زبان برای مثال یک بومی زبان انگلیسی رایج است. مانند زمانی که می گویید” bekommen” این ممکن است با کلمه” شدن” مرتبط باشد اما در واقع به معنای رسیدن به چیزی می باشد. اینها ” دوستان اشتباه” نامیده می شوند.بنابراین توجه کنید.

Ich bekomme ein Geschenk_ من یک هدیه می گیرم

اشتباه رایج دیگری که احتمالا زبان آموزان آلمانی انجام می دهند، حروف اضافه هستند. بطور کلی زمانی که به آن بر می خوریم قوائد کلی در مورد آن وجود ندارد بنابراین به حافظه ی شما بستگی دارد. اما نگران نباشید نسبت به آن احساس خوبی بدست می آورید و همه چیز برایتان طبیعی می شود. برای مثال اگر بگوئید” nach Hause” به معنای آنست که ” به خانه” در حالیکه ” zu Hause” به معنای خانه به عنوان یک مکان است. اشتباه دیگر ترجمه ی کلمه به کلمه است.

حرف “Z

حرف “z” در زبان انگلیسی مانند “ts” تلفظ می شود. برای مثال ” der Sturz ” (تصادف)

ادغام های آوایی (در زبان آلمانی بالای واکه قرار می گیرد)”ӧ” و “ ü

این دو واکه به عنوان کلماتی که سخت ترین تلفظ را دارند در نظر گرفته شده اند. در انگلیسی چنین اصواتی وجود ندارند. به این علت برای یک آلمانی زبان چگونگی یاد دادن تلفظ آن به شما دشوار است. این کار به شما کمک می کند که صدای “e” را در کلمه ی ” every” در نظر بگیرید باید لبهایتان گرد باشد.تمرین، آن را برایتان طبیعی می کند.

حرف”s

این حرف معمولا در زبان انگلیسی مانند حرف”z” تلفظ می شود، اما همچنین ممکن است متفاوت باشد. اگر این حرف در آخر حروفی مانند “z” بیاید یا نیاید همیشه مانند “z” انگلیسی تلفظ می شود. دو “ss” همیشه مانند حرف “s” در انگلیسی تلفظ می شوند.