اشتباهات متداول در رایتینگ آیلتس

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به اشتباهات متداول در رایتینگ آیلتس می پردازد و چند کار مهلکی که می تواند نمره شما را بسیار کاهش دهد در زیر اشاره می کند. پس با ما همراه باشید تا آیلتس را حرفه ای دنبال کنید.

اشتباهات متداول در رایتینگ آیلتس
اشتباهات متداول در رایتینگ آیلتس

به اشتباهات متداول در رایتینگ آیلتس توجه کنید:

پخش نامناسب زمان

 • پخش نامناسب زمان در رایتینگ به خاطر فقدان اطلاعات درباره‌ی جدول زمانی برای بخش رایتینگ آزمون آیلتس می‌تواند اشتباهی بزرگ باشد.
 • بخش رایتینگ راهی است به نوشتن پاسخ تسک‌هایی بر اساس ریدینگ تلفیقی و تسک‌های لیسنینگ به همراه توصیف برای پشتیبانی منطقی از یک عقیده.
 • تسک رایتینگ آیلتس تا ۶۰ دقیقه طول می‌کشد. ۲۰ دقیقه را صرف تسک شماره‌ی ۱ و ۴۰ دقیقه را صرف تسک شماره‌ی ۲ کنید. فرد باید زمان خود را مدیریت کند بنابراین حتماً باید پس از ۲۰ دقیقه سراغ تسک شماره‌ی ۲ برود.
 • مدیریت نامناسب به این حقیقت دامن می‌زند که اگر کسی فراموش کند تا زمان دو تسک مختلف را از هم جدا کند، اشتباهات نیز در برابر افزایش نمره مقاومت زیادی می‌کنند.
 • تسک شماره‌ی ۱ باید در خلال یا پیش از ۲۰ دقیقه تمام شود و تسک شماره‌ی ۲ باید در خلال ۴۰ دقیقه کامل شود تا وقت برای بررسی خطاهای جزئی و خطاهای ساختاری باقی بماند.

تفسیر اشتباه از دستورالعمل‌ها

 • فرد ممکن است درباره‌ی دستورالعملهای داده شده برای نوشتن و پرداختن به تسکها دچار تفسیر غلط شود.
 • سؤآلات مقالات آیلتس شامل جمله‌ای هستند که دقیقاً می گوید از داوطلب انتظار می‌رود در پاسخ مکتوب خود چکار کند.
 • معمولاً این جمله شامل لغاتی مانند iscuss, analyze, argue برای پشتیبانی یا تکذیب است و از فرد انتظار می‌رود به فراخور آن پاسخ دهد.
 • اشتباه آنجایی رخ می‌دهد که فرد آنچه را در دستور العمل ارائه شده به اشتباه تفسیر می کند.
 • اگر سؤالی بپرسد که هر دو جنبه‌ی این مطلب را به بحث بگذارید، فرد باید همه و هر جنبه را مورد بحث قرار دهد یعنی مسائل مثبت و منفی را به‌طور یکنواخت به بحث بگذارد وگرنه نمره کسر خواهد شد یا توضیح ممکن است مردود تشخیص داده شود.
 • وقتی از فرد پرسیده می‌شود که پاسخ سؤالی را با اعلام موافقت یا مخالفت خود بدهد و او مثال‌هایی برای هر دو جنبه ارائه می کند اما پاسخش را پشتیبانی نکرده و موضع خود را مشخص نمی کند، ممکن است به حساب اشتباه گذاشته شود.

راه به سوی کپی کردن مطالب

 • راه به سوی سرقت ادبی پرهزینه ترین اشتباه و در عینحال ساده‌ترین اشتباه برای اجتناب است.
 • موضوعات تسکها گاهی اوقات می‌توانند تکراری باشند. در این مورد اگر فردی با حافظه‌ی خوب تصمیم بگیرد که مقالات را حفظ کند، مرتکب اشتباهی وحشتناک خواهد شد چون ممتحن‌ها آموزش دیده‌اند که دنبال مقالات حفظی و کپی شده بگردند.
 • ممتحن‌ها دستورالعملی دارند و طبق آن باید چنین تسک‌هایی را بدون هیچگونه ارزیابی سریعاً رد کنند.
 • بسیاری از آزمون‌دهنگان در آیلتس از عمد یا سهواً در بخشهایی از تسک مستقل رایتینگ آیلتس خود مرتکب سرقت ادبی می‌شوند و بخش‌هایی از متن را لغت به لغت کپی میکنند.
 • حتی در مواردی نادرتر آزمون‌دهنده ممکن است عین جملات یک سخنرانی را کپی کند.
 • اگر فردی در امتحان چنین کاری کند، ممتحن آیلتس به پاسخ نمره ای بسیار پایین می‌دهد حتی اگر نوشتار باقی مقاله خوب باشد. ممتحن‌ها در شناسایی چنین راه‌هایی به سمت سرقت ادبی متخصص هستند.

نبود شفافیت و سادگی

 • اگر فردی مطلبی تئوری بنویسد تا نگاهی کلّی و ساده و شفاف که مستقیماً ربطی به سؤال مقاله ندارد ارائه کند، ممکن است باعث گیج شدن ممتحن شود.
 • فرد باید فرضیه‌ای واضح و مرتبط بنویسد.
 • اگر فرد بتواند مطلب را طوری واضح مطرح کند که نشاندهنده‌ی اتصال مستقیم بین سؤآل و جواب باشد، لازم نیست که نگران کلمات تکراری در پرسش باشد. این روش بهتر از کلمات کلیدی تفسیرشده و عباراتی است که نمی توانند معنی را حفظ کنند یا معنی را تا حدّی تغییر می دهند.

استفاده از مثال‌های لمس ناپذیر

 • اگر کسی از مثالهای ناملموس استفاده کند که ارتباط و واقعیت ندارند، پس مثال‌هایش ممکن است مبهم باشند و نمره‌ی خیلی خوبی کسب نکنند.
 • فرد باید از چیزی استفاده کند که استدلال را در عمل نشان می‌دهد.
 • فرد می‌تواند به رخدادی واقعی، فردی واقعی و مکانی واقعی اشاره کند تا مثال‌ها را ملموس بسازد و ممتحن برداشتی عملی و واقعی از تسک نوشتاری داشته باشد.

برای شرکت در کلاس های آیلتس با شماره های آموزشگاه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید.