رایج ترین اشتباهات در آموزش زبان

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به رایج ترین اشتباهات در آموزش زبان اشاره می کند. هر کدام از این اشتباهات در مسیر یادگیری هر زبانی می تواند کشنده باشد.

رایج ترین اشتباهات در آموزش زبان چه مواردی هستند:

رایج ترین اشتباهات در آموزش زبان
رایج ترین اشتباهات در آموزش زبان

صرف نکردن زمانی کافی برای لیسنینگ
تمام زبان‌ها برای صحبت کردن به وجود آمدند – و این یعنی شما موقع یادگیری تا جایی که امکان دارد باید برای گوش کردن و صحبت کردن یک زبان، زمان صرف کنید.
اما خیلی از زبان آموزان اغلب این اشتباه را می‌کنند که سفت و سخت به کتب وابسته می‌شوند – یا ضبط های صوتی که به دنبال آن می‌آید.

وابستگی به یک روش یادگیری
یادگیری نباید طاقت فرسا یا به طور کشنده‌ای خسته کننده باشد!
این که هر روز روش یادگیری مشابهی را به کار برید به زودی خیلی خسته کننده می‌شود. اما بیشتر از آن، همچنین می‌تواند شما را تا آن‌جایی که توانایی انجام کاری را دارید از یادگیری بازدارد.
به جای آن چیزها را با فعالیت های متنوع ادغام کنید – وقتی بیرون هستید تمارین کوتاه را با فلش کارت تمرین کنید، به برنامه ای رادیویی گوش کنید و ببینید چه اندازه از آن را متوجه می شوید، و سعی کنید کمی هم صحبت کنید – حتی اگر فقط با خودتان حرف بزنید!

نادیده گرفتن لهجه
در هر حالت گفتاری در زبان دو قسمت وجود دارد – تلفظ و لهجه. تلفظ تماما درباره‌ی صداهایی است که هر لغت را تشکیل می‌دهند. لهجه چگونگی گذاشتن لغات با هم است، و استفاده از صدا برای انتقال کلی معنی.
تمرین هر دوی این‌ها مهم است – چون حتی اگر شما لغات را به درستی تلفظ کنید، اگر لهجه‌ی شما درست نباشد، آن وقت امکان دارد که شنونده منظور شما را به طور کامل متوجه نشود.

سعی در بیش از حد عالی بودن
هر شخصی که زبانی را می‌آموزد، می‌خواهد قبل از شروع استفاده از آن، تا جایی که می شود دانش کسب کند.
اما شما در سعی خود برای عالی بودن، شاید در نهایت مرتکب اشتباهی بزرگ شوید.
شما همان‌طور که در مسیر یادگیری زبان خود پیش می‌روید، به طور طبیعی تعدادی چیزها را اشتباه انجام می‌دهید. شما قوانین گرامر را فراموش می‌کنید، لغات را قاطی می‌کنید، یا گاهی لغات را به طور کامل اشتباه تلفظ می‌کنید!
اما این به آن معنا نیست که شما نباید سعی کنید – یا این که به اندازه‌ی کافی خوب نیستید.
به جای آن اشتباهات خود را بپذیرید و به تمرین ادامه دهید!