اشتباهات رایج در آزمون PTE آکادمیک اسپیکینگ

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به بررسی اشتباهات رایج در آزمون PTE آکادمیک اسپیکینگ می پردازد که شاید برای همه داوطلبین اتفاق بیافتد. پس به این نکات توجه کنید.

اشتباهات رایج در آزمون PTE آکادمیک اسپیکینگ
اشتباهات رایج در آزمون PTE آکادمیک اسپیکینگ

پس به اشتباهات رایج در آزمون PTE آکادمیک اسپیکینگ توجه کنید

خیلی سریع صحبت کردن در قسمت اسپیکینگ آکادمیک PTE

ما اغلب متوجه می شویم و از داوطلبان می شنویم که آن ها بر این باورند سریع صحبت کردن مساوی است با روان صحبت کردن.

داوطلب اغلب هنگام تلاش برای نشان دادن این که میزان اسپیکینگ خوبی دارد، گیج می شود و این به سریع صحبت کردن می انجامد. دلیل اصلی این است که شاگردان یا داوطلبان اغلب استرس دارند و بنابراین به طور طبیعی سرعت صحبت خود را زیاد می کنند. استرس داشتن یا نگران بودن طبیعی است. با این حال، لازم است تا روند صحبت را تمرین کرد و باید قبل از حضور در هر امتحانی از آن آگاه بود. هر چه قدر نگران یا با اعتماد به نفس هستید، سعی کنید که آرام صحبت کنید و عجله نکنید وگرنه این کار بهترین نتیجه ای را که شما برای خود متصور بودید، بی نتیجه رها می کند.

استفاده ی بیش از حد از پر کننده‌ها

ما این اشتباه رایج را هم در گویشوران بومی و هم غیر بومی مشاهده کرده ایم. لغاتی مثل ‘aaa’ یا ‘um’ که داوطلبان اغلب موقعی که در حال فکر کردن به یک لغت یا جمله ی بعدی هستند، آن چیزی است که ما فیلر می نامیم. امتحان آکادمیک PTE واقعا درباره ی استفاده از فیلرها جدی است و اگر به کار گرفته شوند جریمه ی سنگینی دارد. به همین دلیل اغلب پیشنهاد می شود از استفاده ی از فیلرها اجتناب کنید چون امتیازتان را بسیار کاهش می دهد.

تکه تکه صحبت کردن

بسیار رایج است که بیش تر داوطلبان اغلب جمله ای را شروع می کنند و وسط آن، فکر گذری دیگری را اضافه می کنند و با آن جمل هی خود را پیش می برند. نتیجه این می شود که تعدادی از جملات ناتمام باقی می مانند. در حالی که این حالت در یک مکالمه ی روزانه عادی است، اما در امتحان آکادمیک PTE یک فاجعه به حساب می آید و باید از آن اجتناب شود.

امتحان آکادمیک PTE از شما می خواهد که هر طور شده جملات را کامل بگویید. اگر شما مطمئن شوید که جملات را کامل گفتید، شانس زیادی برای قبولی دارید.