اشتباهات متداول در تلفظ زبان اسپانیایی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در آموزش زبان اسپانیایی و مطالب مرتبط با آن به اشتباهات متداول در تلفظ زبان اسپانیایی اشاره می کند که بسیار می تواند برای زبان آموزان زبان اسپانیایی مفید باشد. پس با ما همراه باشید.

اشتباهات متداول در تلفظ زبان اسپانیایی
اشتباهات متداول در تلفظ زبان اسپانیایی

به اشتباهات متداول در تلفظ زبان اسپانیایی توجه کنید:

تبدیل R به صدای خش‌خش

بیایید اول از همه سخت‌ترین حرف برای انگلیسی‌زبانان را از سر راه بر داریم!

قانون پایه این است: هرگز صدای r در اسپانیایی را طوری تلفظ نکنید که انگار انگلیسی است. آن را به عنوان حرفی سخت در الفبا تصور کنید که به طور اتفاقی با انگلیسی یکی است.

اسپانیایی دو صدای r دارد.  r ساده که آن را اغلب می‌شنوید، نزدیک به ‘dd’ در کلمه ی paddle و یا ‘tt’ در little تلفظ می‌شود.  بنابراین کلمه ی متداول mero (به معنای mere) تا حدّ زیادی شبیه به meadow تلفظ می‌شود، نه marrow.

سخت که نبود، بود؟ صدای r دیگر به نام صدای rr شناخته میشود چون rr زمانی به عنوان حرفی مجزا در الفبا در نظر گرفته می شد. صدای rr یک صدای کوتاه است و یاد گیری‌اش زحمت زیادی ندارد. می‌توانید آن را به عنوان صدایی تلقی کنید که برخورد زبان‌تان مقابل سقف دهان بوجود می‌آورد، یا احتمالاً صدای گربه‌ای که صدای خرخر در می‌آورد یا موتور قایقی که روشن است. وقتی آن را یاد بگیرید، تلفظش جالب خواهد بود.

تبدیل کردن U به مصوتی متفاوت

صدای u هیچ شباهتی به “u” در fuse یا push ندارد. وقتی در ترکیب با مصوت دیگری نباشد، شبیه به “oo” در کلمه ی moo تلفظ می‌شود که در اسپانیایی با املای mu نوشته می‌شود. بنابراین uno (به معنای one) شبیه به oo-noh و uniforme  (به معنای uniform) تلفظ می‌شود که شبیه به “oo-nee-FOR-meh” هست.

صدای u همانند سایر مصوت‌های اسپانیایی، صدایی خالص و مجزا دارد.

وقتی u پیش از مصوتی دیگر قرار می‌گیرد، روی مصوت بعد از خود سُر می‌خورد و شبیه به w در انگلیسی تلفظ می شود. برای همین cuenta (به معنای account) شبیه به “KWEN-tah,” تلفظ می‌شود و cuota نسبتاً شبیه به هم‌ریشه‌ی “quota.” است.

و این نکته ی دیگری را به میان می آورد: بعد از q حرف u بی صدا است. بنابراین quince (عدد ۱۵) صدایی مشابهِ “KEEN-seh” دارد.

تلفظ G و J به صورتی که انگار در کلمه ی judge هستند

در زبان انگلیسی، وقتی “g” قبل از “e” یا “i” می آید، “g” به طور کلی صدای “j” می دهد. حالت مشابه در زبان اسپانیایی هم صدق می کند، اما صدای j که همچنین در ترکیبات ge و gi استفاده شده است خیلی متفاوت است. گویشوران انگلیسی معمولاً آن را به صدای “h” انگلیسی نزدیک می کنند، اگر چه گویشوران بومیِ اسپانیایی در بیش تر مناطق اغلب صدایی خشن تر و حلقی تر به آن می دهند. اگر شما gente را به عنوان “HEN-teh” و jugo (آبمیوه) را به عنوان “HOO-goh” تلفظ کنید گفتارتان کاملاً قابل فهم خواهد بود.

وزوز کردن Z

حرف z در اسپانیایی با صدای “z” در لغاتی مانند “buzz” و “zoo” تلفظ نمی شود. این در آمریکای لاتین به طور کلی صدایی مشابهِ حرف “s” در انگلیسی دارد، در حالی که در بیش ترِ اسپانیا مشابهِ “th” در “thin” است. پس اگر شما به باغ وحش (zoo) می‌ روید، به “soh”‌ در آمریکای لاتین و “thoh” در اسپانیا فکر کنید.

تلفظِ B و V به عنوان حروف متفاوت

روزی روزگاری، اسپانیایی صداهای متمایزی برای B و V داشت. اما دیگر ندارد – آن ها صدای دقیقاً مشابهی دارند و بنابراین اغلب چالشِ هجی کردن را برای گویشوران بومی به همراه دارد. این صدا چیزی مشابهِ صدای وزوز با دو لب است وقتی که b یا v بین دو حروف صدادار می آیند و چیزی مانند یک حرف “b” ملایم انگلیسی در زمان های دیگر است. احتمال دارد که شما به لغاتی مانند tubo (tube) و tuvo (حالتی از tener) نگاهی بیندازید و آن ها را به عنوان صدایی متفاوت در نظر بگیرید، اما در واقع صدایی مشابه دارند.

تلفظ H

شما چه طور h را تلفظ می کنید؟ در یک کلمه، تلفظ نمی کنید. به جز در تعداد خیلی کمی از لغاتِ با خواستگاهِ خارجی مانند hámster و hockey، حرف h بی صدا است.

بنابراین همانطور که می بینید، اسپانیایی هم مانند هر زبان دیگری قوانینی برای تلفظ دارد.