اشتباهات رایج در تافل

اشتباهات رایج در تافل

آزمون تافل iBT یکی از آزمون های زبان است که در بسیاری در آن به دنبال دستیابی به نمرات بالاتر هستند. آموزشگاه زبان ایران آکسفورد برگزار کننده دوره های آموزش تافل iBT در این مقاله اشتباهات رایج در تافل iBT را به زبان اموزان بیان می کند تا بتوانند از ارتکاب به این اشتباهات دوری کنند.

یکی از اشتباهات رایج تافل iBt ، عدم تطابق فعل و فاعل با هم است. معمولا جملاتی که از نظر فعل و فاعل با هم یکسان نباشند ، از نمره آزمون تافل کم می شود.

از ضمایر یکسان استفاده کنید . معمولا اگر متن خود را با یک ضمیر بیان می کنید از تغییر آن خود دارای کنید. مثلا اگر متن خود را به صورت سوم شخص مفرد می نویسید از تغییر ان به ضمیر ” آنها ” بپرهیزید.

سعی کنید از تفاوت بین قید و صفت آگاه باشید. معمولا زبان آموزن در درک این دو مورد مشکل دارند. با یک جستجوی کوتاه در سایت آموزشگاه زبان ایران آکسفورد و یا گوگل می توانید مطالب بسیار مفیدی را بدست بیاورید.

قید های زمان مناسب را در جملات خود به کار ببندید. از حرف های اضافه مناسب برای قید ها استفاده کنید. استفاده نادرست از حرف های اضافه می تواند معانی جملات را به طور کامل تغییر دهد.

در بحث Speaking تافل سعی کنید خیلی از موضاعات مطرح شده دور نشوید. معمولا برای اینکه تسلط شما بر روی موضوع مطرح شده در قسمت speaking تافل مشخص شود میزان ارتباط جملات شما با موضوع بیان شده می تواند بسیار تعیین کننده باشد.

یکی دیگر از اشتباهات رایج در تافل عدم ارتباط جملات با یکدیگر می باشد. سعی کنید از قبل طرحی برای بیان جملات خود پیدا کنید.

آموزشگاه زبان ایارن آکسفورد برگزار کننده دوره های آموزش تضمینی تافل در ایران می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های موسسه تماس بگیرید.