مشکلات رایج در آموزش زبان فرانسه

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در این مقاله به مشکلات رایج در آموزش زبان فرانسه می پردازد. اگرچه ممکن است این مشکلات برای همه به وجود نیاید اما بهتر است قبل از شروع به یادگیری زبان فرانسه از آنها مطلع باشید.

مشکلات رایج در آموزش زبان فرانسه
مشکلات رایج در آموزش زبان فرانسه

اما مشکلات رایج در آموزش زبان فرانسه را با هم ببینیم:

  • فقدان منابع

به طور مطمئن منابع زیادی برای یادگیری قابل دسترس است اما همان طور که زبان آموزان فرانسوی سطح متوسط زیادی می توانند تصدیق کنند، خیلی از آن منابع بسیار راحت هستند در حالی که بعضی ها خیلی سخت هستند.

شما باید منابعی را با تمرکزی قوی روی لیسنینگ بیابید؛ یکی که به خصوص با مشکلات زبانی شما در فکرتان ایجاد شده باشد.

  • فقدان انگیزه

داشتن انگیزه برای یادگیری فرانسه همیشه راحت نیست. به این دلیل است که این جا درTalk in French، من همیشه ایده ی ایجاد عادت یادگیری را حمایت کرده ام. با فقط ۳۰ دقیقه که شما هر روز صرف یادگیری فرانسوی می کنید، باعث می شوید تا این به سرعت به یک عادت همیشگی تبدیل شود که یادگیری فرانسوی را خیلی راحت تر می کند؛ چیزی که شما آن را بدون مجبور ساختن خود انجام می دهید.

یک عادت یادگیری خوب باعث این تفاوت می شود تا همان طور که در سطح خود پیشرفت می کنید، انگیزه تان به دنبال آن بیاید.

در این جا یکی از مقاله های اولی که من در Talk in French نوشتم، آورده شده است. شما می توانید از این استفاده کنید تا برای شروع ساختن آن عادت کمکتان کند.

  • رسیدن به حالت ایستایی

خواه شما در حال یادگیری یک زبان یا هر مهارتی باشید، همیشه زمانی می رسد که شما به سطح آرامش می رسید و دیگر به نظر نمی رسد که پیشرفتی داشته باشید (گاهی، شما حتی دیگر نمی خواهید تلاش اضافه ای کنید).

موقعی که شما به بن بست رسیدید و به نظر می رسید که دیگر هیچ پیشرفتی نمی کنید، برای بازبینی اهداف خود وقت بگذارید.

موقعی که شما یادگیری فرانسوی را شروع کردید دقیقاً برنامه تان این بود که به چه چیزی برسید؟

  • آیا شما می خواهید سلیس شوید و احتمالاً در امتحان مهارت فرانسوی قبول شوید؟
  • یا آیا فقط از سطح فعلی خود راضی هستید؟

برای این که خود را از حالت ایستایی خارج کنید، روان شناسان و متخصصان پیشرفت مهارت انجام یک “تمرین عمدی” را پیشنهاد می کنند. این یعنی شما فقط زبان را در حالت اتوماتیک تمرین نمی کنید یا چیزها را “فقط به این دلیل که باید انجام شوند” انجام نمی دهید.

برای شرکت در کلاس های آموزش زبان فرانسه با شماره های آموزشگاه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید.