کلمات مشترک زبان فارسی و فرانسه

کلمات مشترک زبان فارسی و فرانسه

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد اطمینان دارد اگر شما با لیست کلمات مشترک زبان فارسی و فرانسه روبرو شوید مطمئنا شوکه خواهید شد. اگر دوست دارید لیست کامل این کلمات را داشته می توانید PDF آن را از لینک زیر در سایت موسسه زبان ایران آکسفورد دانلود کنید.

کلمات مشترک زبان فارسی و فرانسه

کلمات مشترک زبان فارسی و فرانسه
کلمات مشترک زبان فارسی و فرانسه

اما دلیل وجود این مقدار کلمات مشترک زبان فارسی و فرانسه چیست؟

یکی از دلایل اصلی آن را می توان ماهیت استعماری کشور فرانسه در قرون اخیر دانست. این کشور در سه قرن اخیر نفوذ زیادی در کشور های خاور میانه و آفریقا داشته است و هنوز در بسیاری از این  کشور ها لغات بسیاری بین این دو زبان به صورت اشتراکی هستند.

دلیل بعدی را می توان ریشه دو زبان دانست. ریشه هر دو زبان فرانسه و فارسی Indo European است و به همین دلیل می توان کلمه هایی را پیدا کرد که از نظر تلفظ و معنی یکسان هستند.

دلیل دیگر که می تواند از مهم ترین دلایل وجود کلمات مشترک زبان فارسی و فرانسه باشد را می توان در دوره ناصر الدین شاه و بعد از ان دانست. بسیاری از دانشجویان ایرانی برای ادامه تحصیل به کشور فرانسه فرستاده می شدند و در بازگشت از این کشور بسیاری از لغات خواسته یا ناخواسته ، تخصصی یا غیر تخصصی بین این دو کشور رد و بدل می شدند.

البته باید توجه داشت زبان فرانسه به دلیل مقبولیت بالا نه تنها در زبان فارسی بلکه در بسیاری از زبان های دیگر همانند انگلیسی نیز بسیار تاثیر گذار بوده است.

این نکته نیز شایان ذکر است که تنها زبان فارسی از زبان فرانسه تاثیر نگرفته بلکه کلماتی نیز از زبان فارسی وارد زبان فرانسه شده اند.

برای آموزش زبان فرانسه با شماره های تلفن های موسسه زبان ایران آکسفورد ۸۸۹۳۴۴۷۵ و ۸۸۸۹۱۶۶۹ تماس بگیرید و یا فرم مشاوره را پر نمایید.