مقایسه گرامر زبان اسپانیایی و انگلیسی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد که بزرگترین مرکز برگزاری دوره های آموزش زبان اسپانیایی در ایران می باشد به مقایسه گرامر زبان اسپانیایی و انگلیسی می پردازد و به بررسی آنها می پردازد و مثال هایی را برایتان می آورد.

مقایسه گرامر زبان اسپانیایی و انگلیسی
مقایسه گرامر زبان اسپانیایی و انگلیسی

به مقایسه گرامر زبان اسپانیایی و انگلیسی توجه کنید:

در اینجا درسهای پایه ی گرامر انگلیسی را خواهید یافت که شاید برای شما و دانش‌آموزانتان مفید باشد. همزمان که به شاگردانتان مفاهیم شبیه یا یکسان گرامری در اسپانیایی را معرفی می کنید، از آن‌ها استفاده نمایید.

۱- اقسام کلمه

الف- اسم، یک فرد، مکان یا چیز است. اسامی می‌توانند مفرد (مانند cookie) یا جمع (مانند cookies)، معین (مانند book) یا انتزاعی (مانند: education)، خاص (مانند  Mr. Miyag) یا عام (مانند woman) باشند. اسم‌ها همیشه برای پاسخ دادن به سؤال who? یا what? در یک جمله به کار می‌روند. در اسپانیایی اسامی مذکر یا مؤنث هستند.

ب- ضمیر، جای اسم را در جمله می‌گیرد. (برای مثال He یا him جای Mr. Miyagi را می‌گیرد در حالیکه she یا her جای woman را می‌گیرد. They یا them جای the students را می‌گیرد.) در اسپانیایی یک سوم شخص غیر رسمی یا رسمی هم وجود دارد: tú/ usted  و vosotros(as)/ nosotros(as).

ج- سه حرف تعریف در انگلیسی عبارتند از a، an و the. آن‌ها همیشه پیش از یک اسم می‌آیند (مثلا: a book, an apple, the school). حروف تعریف در اسپانیایی نشان دهنده‌ی مذکر یا مؤنث بودن اسم هستند.

د- یک صفت، اسم یا ضمیر را اصلاح یا توصیف می‌کند (برای مثال a beautiful book, a red apple, an old school). در اسپانیایی جنسیت صفت باید با جنسیت اسمی که اصلاح یا توصیف می‌کند یکدست باشد.

ه- یک فعل عمل یا حالتی را در جمله نشان می‌دهد (برای مثال to be, to eat, to read, to run). سیستم‌های فعلی در هر دو زبان انگلیسی و اسپانیایی پیچیده هستند؛ برخی می‌گویند ظرایف قوانین گرامر انگلیسی برای افعال پیچیده‌تر از سیستم‌های اسپانیایی می‌باشند و برخی خلاف این ادعا را دارند. پس واضح است که مطلب مذکور جای بحث دارد!

و- یک قید فعل‌ها را اصلاح یا توصیف می‌کند، همانطور که یک صفت اسم را توصیف می‌کند (برای مثال:to be still, to eat quickly, to read slowly, to run gracefully)

۲- مصدر در مقابل افعال تصریفی

در انگلیسی و اسپانیایی، مصدر بر مبنای فعل است، که یعنی یا باید با عمل مرتبط باشد یا با حالت بودن. یک مصدر از لغت “to” به علاوه ی یک فعل در حالت ستاک خود تشکیل شده است.

در اسپانیایی، یک مصدر صرف می شود تا شخص و زمان خودِ فعل را بازتاب دهد. در اسپانیایی، یک مصدر فعل به –ar، -er و –ir منتهی می شود.

۳- اسم مصدر

در انگلیسی، اسم مصدر بر مبنای فعل است، که یعنی اسم مصدر یا باید با عمل مرتبط باشد یا با حالت بودن. اسم مصدر به –ing منتهی می شود و اغلب به عنوان اسم کاربرد دارد.

Gerundio در اسپانیایی در بافت متنیِ زمان حال استمراری بیش تر شناخته شده است، پس مقایسه ی مستقیم با اسم مصدر انگلیسی ناکارآمد است و می تواند برای شاگردان گیج کننده باشد.

۴- زمان شرطی

در انگلیسی، استفاده از زمان شرطی اغلب با لغت “if” یا لغت “would” نشان داده می شود و در جملاتی است که احتمال وقوع چیزی را در آینده حدس می زنند.

در اسپانیایی، استفاده از زمان شرطی در موقعیت هایی مناسب است که احتمال وقوعشان کم تر است، در حالی که استفاده از زمان آینده در موقعیت هایی مناسب تر است که احتمال وقوعشان خیلی زیاد است.

برای یادگیری جملات شرطی زبان انگلیسی کلیک کنید

۵- حرف ربط

حرف ربط لغتی است که دو بند مستقل (جمله) را به هم متصل می کند. (برای مثال: My book is interesting, but I am too busy studying Spanish to read it.) استفاده ی آن ها در انگلیسی و اسپانیایی مشابه است.

۶- حرف اضافه

حرف اضافه معمولاً در ترکیب با یک اسم یا ضمیر استفاده می شود تا یک عبارت حرف اضافه را بسازد. عبارت حرف اضافه، افعال، اسامی، ضمایر، و صفات را تغییر می دهد. (برای مثال، The building with the red roof is my school.) استفاده ی آن ها در انگلیسی و اسپانیایی مشابه است.

۷- مفعول مستقیم و مفعول غیر مستقیم

مفعول مستقیم یک عبارت اسمی است که شخص یا چیزی را نشان می دهد که گیرنده ی فعل است. (برای مثال: I taught the students.)
مفعول غیر مستقیم یک عبارت اسمی است که همچنین با فعل در جمله مرتبط است، اما برای این که یک مفعول غیر مستقیم استفاده شود، مفعول مستقیم هم باید استفاده شود. مفعول غیر مستقیم این را شناسایی می کند که فعل به چه کسی رجوع می کند یا برای چه کسی انجام می شود. (برای مثال: The librarian brought the books to the students. ) استفاده ی آن ها در انگلیسی و اسپانیایی مشابه است.

۸- مطابقت فاعل و فعل

این قانون گرامر انگلیسی مستلزم این است که فعل جمله از لحاظ تعداد با فاعل جمله مشابه باشد؛ این قانون به این معنا است که فاعل مفرد جمله مستلزم یک فعل مفرد است، در حالی که یک اسم جمع، فعل جمع می خواهد‌.
در اسپانیایی، این قانون عمومیِ مشابه کاربرد دارد، اما موارد و ملاحظات مخصوصی وجود دارند که باعث استثنائات در این قانون می شوند‌.

۹- انگلیسی آسان‌تر است …

الف- بر خلاف اسم‌ها و حروف تعریف در انگلیسی، اسامی اسپانیایی و حروف تعریف متناظرشان، جنسیت دارند. یادگیری از طریق حفظ کردن قابل اطمینان‌ترین راه برای یادگیری جنسیت اسامی است چون میان‌برهایی که الگوی ثابتی برای اسم‌های مذکر یا مؤنث ارائه می‌کنند همیشه استثناء نیز دارند.

ب- قوانین مربوط به ترتیب صفات اسپانیایی در یک جمله ممکن است پیچیده باشند اما صفات در زبان اسپانیایی در اغلب موارد درست بعد از اسم می‌آیند. اگر صفات به حرف “o” (حرف پایانیِ نشانه‌ی مذکر بودن) ختم شوند باید در صورت نیاز برای نشان دادن جنسیت اسمی که اصلاح یا توصیف می‌کنند به حرف پایانی “a” تغییر داده شوند. چنانچه آخر صفتی هر حرف دیگری باشد، نیازی به تغییر در حرف پایانی نخواهد بود.

برای آموزش زبان اسپانیایی با شماره های آموزشگاه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید.