اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در زبان انگلیسی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در این بخش به بررسی اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در زبان انگلیسی می پردازد و این مبحث گرامری را مطالعه می کند تا راحت تر با آن کار کنید.

اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در زبان انگلیسی
اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در زبان انگلیسی

پس اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش زبان انگلیسی را ببینید:

اسامی قابل شمارش در دستور زبان انگلیسی عبارتند از افراد، حیوانات، اماکن، چیزها یا ایده‌هایی که می‌توانند شمرده شوند. اسامی غیرقابل شمارش چیزهای تکی نیستند پس نمی‌توانند شمرده شوند. در اینجا نگاهی به اسم‌ های قابل شمارش و غیر قابل شمارش می‌ اندازیم و برای هر دوی اسامی قابل شمارش و اسامی غیر قابل شمارش مثال‌ هایی تأمین می‌ کنیم. با اینکه این مفهوم ممکن است چالش‌ برانگیز به نظر برسد، به زودی خواهید فهمید که این دو دسته‌ی متفاوت اسم‌ ها برای استفاده خیلی راحت هستند.

مثال‌های اسامی قابل شمارش

هرچیزی که بتواند شمرده شود، چه مفرد باشد- سگ، خانه، دوست، غیره یا جمع باشد- تعدادی کتاب، تعداد زیادی پرتقال، غیره . یک اسم قابل شمارش است. مثال‌ های اسامی قابل شمارش زیر به شما کمک می‌ کنند تا تفاوت بین اسم های قابل شمارش و غیر قابل شمارش را ببینید. توجه کنید که افعال مفرد با اسامی قابل شمارش مفرد به کار می‌ روند در حالیکه افعال جمع با اسامی قابل شمارش جمع به کار می‌ روند.

  1. There are at least twenty Italian restaurants in Little Italy.

حداقل بیست رستوران ایتالیایی در ایتالیای کوچک وجود دارد.

  1. Megan took a lot of photographs when she went to the Grand Canyon

مگان وقتی به گراند کانیون رفت عکس‌ های زیادی گرفت.

  1. Your book is on the kitchen table.

کتاب تو بر روی میز آشپزخانه است.

مثال‌ های اسامی غیر قابل شمارش

هر چیزی که نتواند شمرده شود، یک اسم غیر قابل شمارش است. حتی اگر اسامی غیر قابل شمارش چیزهای انفرادی نباشند، همیشه مفرد هستند و شخص باید همیشه از افعال مفرد در ارتباط با اسامی غیر قابل شمارش استفاده کند. مثال‌ های اسامی غیر قابل شمارش در زیر به شما کمک می‌ کنند تا حتی درک بیشتری از چگونگی تفاوت اسامی قابل شمارش و اسامی غیر قابل شمارش به دست آورید. توجه کنید که افعال مفرد همیشه با اسامی غیر قابل شمارش استفاده می‌شوند.

  1. There is no more water in the pond

در مخزن آب بیشتری وجود دارد.

  1. Please help yourself to some cheese

لطفاً با مقداری پنیر از خود پذیرایی کنید.

  1. I need to find information about Pulitzer Prize winners

من نیاز دارم که اطلاعاتی درباره‌ ی برندگان جایزه‌ ی پولیتزر پیدا کنم.

اسامی غیر قابل شمردن می‌ توانند با کلماتی جفت شوند که مفهموم جمع را بروز می‌ دهند. استفاده از این کلمات می‌ تواند نوشتار شما را مخصوص‌ تر کند. اینجا مثال‌ هایی می‌ زنیم از اینکه چگونه جملات جالب را با اسامی غیر قابل شمارش فرم دهیم:

  • Garbage – There are nine bags of garbage on the curb

زباله – نه کیسه زباله روی جدول هستند.

  • Water – Try to drink at least eight glasses of water each day

تلاش کنید هر روز دستکم هشت لیوان آب بنوشید.

  • Advice – She gave me a useful piece of advice

او چند نصیحت مفید به من داد.