آموزش زبان ایتالیایی روزمره

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به آموزش زبان ایتالیایی روزمره در سطح مبتدی و اصطلاحات مورد نیاز برای این سطح اشاره می کند. پس با ما همراه باشید تا بهترین نتیجه را بگیرید.

آموزش زبان ایتالیایی روزمره
آموزش زبان ایتالیایی روزمره

آموزش زبان ایتالیایی روزمره را با هم شروع می کنیم:

این‌طور که می‌گویند ایتالیایی، زبان زیبایی است. وقتی برای سفر به ایتالیا می‌روید می‌توانید چگونگی بیان کردن اغلب لغاتی را که به کارتان خواهد آمد، یاد بگیرید. به همه‌ی این موارد به هنگام خرید در بازارها و مغازه‌های ایتالیایی نیاز خواهید داشت.

۱

تعدادی از جملات متداول برای احوالپرسی را یاد بگیرید. این به مردم نشان می‌دهد که خوش‌مشرب هستید.

 • صبح بخیر = Buongiorno با تلفظ (Boo-on-Jor-No)
 • بعد از ظهر بخیر = Buon Pomeriggio با تلفظ (Boo-on-po-mer-i-jo)
 • عصر = Buona sera (boo-on-a-say-ra) با تلفظ
 • شب بخیر = Buona notte با تلفظ (Boo-on-a-not-te)
 • سلام / خداحافظ = Ciao (chow) با تلفظ (غیر رسمی)

۲

به یاد داشته باشید که پس از سلام کردن، در نهایت آن‌جا را ترک خواهید کرد، پس کلمات مهم بعدی را یاد بگیرید.

 • خداحافظ = arrivederci با تلفظ (a-reev-a-der-chee) (غیر رسمی)
 • ArrivederLa با تلفظ (a-reev-a-der-La) (رسمی)
 • Ciao با تلفظ (chow) (غیر رسمی)

۳

وقتی شام یا ناهار را بیرون صرف می‌کنید یا با شخصی ویژه قرار ملاقات دارید، احتمال دارد بخواهید که این لغات را برای پرداختن صورتحساب یاد بگیرید تا سرتان کلاه نرود.

 • ۱ uno
 • ۲ dueبا تلفظ (doo-eh)
 • ۳ tre
 • ۴ quattro
 • ۵ cinque با تلفظ(chin-queh)
 • ۶ sei با تلفظ (say)
 • ۷ sette
 • ۸ otto
 • ۹ nove با تلفظ (no-veh)
 • ۱۰ dieci با تلفظ (dee-eh-chi)

۴

هرگز این لغات را فراموش نکنید چون ممکن است در مشکلی اسیر شوید و قادر به خارج شدن از آن نباشید.

نه = no

بله = si با تلفظ (see)

۵

همیشه مؤدب باشید. این همیشه راهی خوب برای پیدا کردن دوست است و دعوت شدن به دوستی است.

 • ممنون = grazie با تلفظ (gra-tsee-eh)
 • خواهش می‌کنم / قابلی نداشت = prego
 • Buongiorno از صبح تا ۲ بعد از ظهر استفاده می‌شود (۱:۰۰ -۱۴:۰۰).
 • Buon pomeriggio در عصر استفاده می‌‌شود (۱۴:۰۰ تا عصر)
 • Buona sera برای عصر است
 • Buona notte یا برای بعد از ۱۲ شب است با برای وقتی که می‌خواهید به تختخواب بروید.

۶

 • اگر متوجه چیزی نمی‌شوید بگویید: Non parlo italiano

۷

این صرفا ایتالیایی پایه است. دست از یادگیری این زبان بر ندارید. زیبا و آهنگین است.