Describe image آزمون PTE اسپیکینگ

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به یکی از مهم ترین بخش های آزمون PTE یعنی بخش Describe image آزمون PTE اسپیکینگ اشاره می کند. پس با ما همراه باشید تا این قسمت و مهارت آزمون پی تی ای را بشناسید.

بخش Describe image آزمون PTE اسپیکینگ را بهتر بشناسید

describe image pte academic
describe image pte academic

درباره ی نوع آیتم

Describe Image تسک اسپیکینگ با جوابی طولانی است که مهارت های اسپیکینگ را می آزماید. شما باید یک تصویر را در ۴۰ ثانیه توصیف کنید – یک نمودار، جدول، نقشه و غیره.

چه چیزی آزموده می شود؟

از مهارت های توانمندسازی موارد زیر مورد آزمایش قرار می گیرد:

  • تلفظ
  • روانی کلام
  • محتوا

با این حال، تا موقعی که تلفظ شما خوب باشد تمرکز اصلیِ این نوع آیتم، روانی کلام است. به بیان دیگر شما باید به صحبت کردن ادامه دهید!

از مکث ها، درنگ ها، تکرارها و شروعِ اشتباه اجتناب کنید.

فهرست لغات

بسته به نوع تصویر شما باید از فهرست لغات مختلفی استفاده کنید. اگر شما قبلاً در تسک ۱ رایتینگ آکادمیک آیلتس شرکت کرده اید شانس آوردید! شما باید الان بیشترِ لغاتِ لازم برای صحبت درباره ی نمودارها، جدول ها، فرایندها و غیره را داشته باشید. اگر شما در آیلتس شرکت نکرده اید (یا نمی توانید به یاد بیاورید)، در اینترنت منابع واقعاً خوبی برای لغات آورده شده است!

درباره ی چه چیزی صحبت کنم؟

اول: مقدمه

با گفتن این مساله که چه نوع تصویری است و درباره ی چیست شروع کنید. این می تواند اغلب در عنوان تصویر یافت شود. مراقب باشید! فقط عنوان را آنچنان که است نخوانید چون اغلب از لحاظ گرامری غلط است و شما احتمالاً باید مواردی را بی افزایید مانند حروف تعریف (the, a/an) یا حروف اضافه (of, about, over و غیره).

مرحله ی بعد: نکات اصلی

مورد بعدی که شما درباره اش صحبت می کنید ویژگی های اصلی یا مهمترین ویژگی های تصویر است. اگرچه تمرکز اصلی این است که به صحبت کردن ادامه دهید، پس تا جایی که امکان دارد درباره ی ویژگی های اصلی حرف بزنید.

در نهایت: نتیجه گیری کنید

مهمترین مورد این است که تا انتهای ۴۰ ثانیه به صحبت کردن ادامه دهید. این باعث می شود تا نمره ی بالایی در روانی کلام بگیرید اما این اطمینان را هم می دهد که تصویر را به طور کامل و جامع توصیف کنید. اگر شما زمان دارید می توانید توصیف خود را با یک نتیجه گیری یا استنباط به پایان برسانید. این می تواند شامل موردی جالب توجه یا عالی درباره ی تصویر باشد یا اگر نموداری درباره ی آینده است می تواند اثرات آتی داده ها باشد.