طراح اسپیکینگ تافل خود باشید

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد مطمئن است شما می توانید طراح اسپیکینگ تافل خود باشید . برای این کار این موارد را حتما انجام دهید.

چطور  طراح اسپیکینگ تافل خود باشید :

طراح اسپیکینگ تافل خود باشید
طراح اسپیکینگ تافل خود باشید

قسمت اسپیکینگ امتحان تافل جالب است، چون در سال ۲۰۰۷ به امتحان معرفی شد. اسپیکینگ به اندازه ی کافی برای زبان آموزان سخت است، اما تافل حتی آن را سخت تر می کند: شما به جای صحبت با یک شخص واقعی باید در یک میکروفون صحبت کنید. این یعنی هیچ کمکی از شخص دیگری دریافت نمی کنید، فقط ۴۵ ثانیه تا ارائه ی جواب خود وقت دارید.
اما نگران نباشید! تمرین اسپیکینگ در خانه بهترین روش آماده شدن برای امتحان اسپیکینگ تافل است.

دو نوع سوال اسپیکینگ
دو نوع سوال اسپیکینگ در تافل وجود دارد: اسپیکینگ مستقل و اسپیکینگ ادغام شده. اسپیکینگ مستقل به یک موضوع عمومی ارجاع داده می شود که از شما خواسته می شود تا آن را مورد بحث قرار دهید یا عقیده ی خود را درباره اش بگویید. اسپیکینگ ادغام شده اول شامل خواندن یک متن کوتاه است، که شما بعداً در جواب گفتاری خود به آن رجوع خواهید کرد.
از آن جا که شما نقاط ضعف خود را می شناسید، می دانید که کدام یک برایتان سخت تر است. ارائه ی جواب به یک موضوع شانسی (و سریع) سخت تر است؟ یا گفتگو درباره ی یک تکه متن موجود دشوارتر است؟

طرح نمونه سوالات، برای اسپیکینگ مستقل موضوعات عمومی متعددی بنویسید که دوست دارید درباره ی آن ها صحبت کنید. مثال های خوب شامل گفتگوهایی درباره ی تعطیلات مدرسه، مزایای پوشیدن لباس های هوشمندانه برای مصاحبه، تفاوت های بین گربه داشتن و سگ داشتن، و غیره است. هر چیزی می تواند باشد! (متاسفانه، امتحان تافل احتمالاً درباره ی گربه ها یا سگ ها از شما نمی پرسد.)
برای اسپیکینگ ادغام شده یک متن یا سخن رانی آکادمیک را انتخاب کنید (شما می توانید یکی را از قسمت ریدینگ استفاده کنید). درباره ی موضوعاتی فکر کنید که می توانید بر مبنای متن درباره شان گفتگو کنید. آیا با سخن ران مخالف هستید؟ آیا ایده های دیگری دارید؟ آیا می خواهید محتوا را با جزئیات شرح دهید؟
به محض این که شما موضوعات اسپیکینگ خود را در اختیار داشتید، یکی را در طی امتحان آزمایشی خود شانسی انتخاب کنید و شروع به صحبت کنید!