تفاوت بین خطا و اشتباه Mistake and error در آموزش زبان چیست؟

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به شما نشان می دهد که تفاوت بین خطا و اشتباه Mistake and error در آموزش زبان چیست؟ حتما این مطلب را بخوانید تا بیشتر به سیستم آموزش زبان خود آشنا شوید.

اما تفاوت بین خطا و اشتباه Mistake and error در آموزش زبان چیست؟

تفاوت بین خطا و اشتباه Mistake and error در آموزش زبان چیست؟
تفاوت بین خطا و اشتباه Mistake and error در آموزش زبان چیست؟

تمیز دادن اشتباه و خطا مهم است. اشتباه وقتی رخ می­دهد که شما قانونی را بدانید اما به طور اتفاقی آن را نقض کنید. خوش­بختانه، وقتی چنین چیزی شود شما متوجه خواهید شد و آن را تصحیح می­کنید.
خطا کردن به این معنا است که شما چون چیزی را نمی دانید ، آن را اشتباه استفاده می کنید.. این مسأله­ ای بزرگ­تر است.
این پُست دو نوع خطای زیر را مورد بحث قرار می دهد:
•  خطای زبان شناسی – خطای زبان شناسی وقتی اتفاق می­افتد که ما درباره ی قوانین زبانی که تلاش می­کنم تا بیاموزیم دانشی نداریم. ما به اندازه­ی کافی درباره ی آن زبان یاد نگرفته­ ایم پس قوانین را به طور نادرست اجرا می­کنیم.
تحقیقات آکادمیک زیادی درباره ی چگونگی و چرایی اتفاق افتادن این خطاها وجود دارد. اگر شما به این موضوع علاقه دارید، این مقاله را که درباره­ ی انواع، دلایل و اصلاحات خطاهای زبانی است، مطالعه کنید.
•  خطای دیدگاهی – خطاهایی هم وجود دارند که درباره­ی روش تفکر ما نسبت به یادگیری یک زبان هستند. ما بدون دانستن یا فهمیدن فرایند یادگیری یک زبان، عقاید غلطی را اظهار می­کنیم.
هر دوی این­ها برای یادگیری زبان مضر هستند و باید به هر قیمت از آن­ها اجتناب شود.
یادگیری یک ‌زبان جدید می­تواند احساسی مانند قدم زدن در زمینی مین­گذاری شده داشته باشد و این که شما به هر قیمتی تلاش می­کنید تا از خطاها اجتناب کنید.
آن­ها همه­ جا هستند، و اگر شما سهواً روی یکی از آن­ها بروید، مطمئن هستید هر آنچه که درباره­ی یک زبان می­دانید می­تواند منفجر شود.
خب، شاید خطاهای زبان خطرناک نباشند، اما ماندن در مسیر درست مهم است.
راه­ه ای اشتباهی در جاده خواهند بود و تصمیمی غلط می­‌تواند باعث شود شما خطا کنید و منجر می­شود تا در فرایند یادگیری لغزش داشته باشید.
دانستن آن ها احتمال دارد به شما کمک کند تا از آن ها بگریزید.
این جا است که ما وارد می شویم!
حواستان به ۱۰ خطای رایج باشد، و آن وقت است که شما می­توانید با آرامش از سفر پیش روی یادگیری زبان خود لذت ببرید!
همان­طور که مطالعه­ی خود را در زبان مقصد شروع می­کنید، حواستان به این خطاها باشد.
اگر شما راه خود را در مسیر خطرناک یادگیری با دقت هموار کنید، آن گاه سلیس شدن مانند آب خوردن می­شود!