تفاوت آزمون تافل آی بی تی با دیگر آزمون ها در چیست؟

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به یکی از پرچالش ترین سوال ها در مورد آزمون تافل می پردازد. اینکه تفاوت آزمون تافل آی بی تی با دیگر آزمون ها در چیست؟ با ما باشید تا تمام آنچه از تافل نیاز دارید را کسب کنید.

تفاوت آزمون تافل آی بی تی با دیگر آزمون ها در چیست؟
تفاوت آزمون تافل آی بی تی با دیگر آزمون ها در چیست؟

اما تفاوت آزمون تافل آی بی تی با دیگر آزمون ها در چیست؟

  • همه ی مهارتهای چهارگانه ی زبان را که برای ارتباط مؤثر مهم هستند را می سنجد: اسپیکینگ، لیسنینگ، ریدینگ و رایتینگ. تأکید بر روی استفاده از انگلیسی برای برقرای ارتباط خواهد بود.
  • از طریق اینترنت در مراکز مطمئن آزمون در سرتاسر دنیا ارائه خواهد شد. به محض اینکه آزمون جدید در منطقه معرفی شود، آزمونهای رایانه ای و کاغذی دیگر در آنجا ارائه نخواهند شد.
  • برخی تسکها نیازمند ترکیب بیش از یک مهارت هستند. دانشجویان برای موفقیت دانشگاهی در کالج ها و دانشگاه های انگلیسی زبان باید قادر باشند تا مهارتهای زبانی شان را در کلاس درس ترکیب کنند. پرسش های جامع جدید یا تسک ها به دانشجویان کمک می کنند اعتماد به نفس مورد نیاز برای برقراری ارتباط در محیط های آکادمیکی که می خواهند واردشان شوند را به وجود آورند. تسکهای جامع جدید از آزمون دهندگان خواهد خواست تا:
  • در پاسخ به یک سؤال بخوانند، گوش دهند و سپس صحبت کنند
  • گوش کنند، سپس در پاسخ به سؤال صحبت کنند
  • در پاسخ به سؤال بخوانند، گوش دهند سپس بنویسند
  • امتحان تافل جدید شامل یک قسمت اسپیکینگ است. این قسمت شامل شش تمرین است، و شرکت کنندگان هدفون می گذارند و موقع جواب در یک میکروفون صحبت می کنند. جواب ها به طور دیجیتال ضبط می شوند و به ETS’s Online Scoring Network منتقل می شوند، جایی که مصصح های انسانی آن ها را ارزیابی می کنند. درستیِ کار مصحح ها با دقت کنترل می شود، تا شرکت کنندگان و دریافت کنندگان نمره بتوانند از قابل اطمینان بودن نمرات اسپیکینگ مطمئن باشند.
  • قسمت رایتینگ گسترده شده است. امتحان جدید مستلزم این است که شرکت کنندگان برای منبعی که شنیده و خوانده اند جواب ارائه کنند، و در حمایت از یک عقیده مقاله ای را بنویسند. مصحح های انسانی همچنین جواب های ارائه شده برای تمرین های رایتینگ را از طریق ETS’s Online Scoring Network ارزیابی می‌کنند.

آزمون جدید تقریباً ۴ ساعت طول می کشد. همه ی بخش های آزمون در یک روز کامل خواهد شد، پس نیازی به دوبار رفتن به مرکز آزمون وجود ندارد.