تفاوت زبان چینی و کره ای

تفاوت زبان چینی و کره ای

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد از آنجا که برگزار کننده دوره های آموزشی هر دو زبان چینی و کره ای می باشد. بسیار با این سوال روبرو است و زبان آموزان بسیاری تفاوت زبان چینی و کره ای را مورد پرسش قرار می دهند. اگر شما هم چنین سوالی را در ذهن دارید پس تا آخر این مطلب با ما باشید.

تفاوت زبان چینی و کره ای
تفاوت زبان چینی و کره ای

الفبای دو زبان

در مقایسه بین این دو زبان شاید اولین بخش الفبای زبان ها باشد. در زبان چینی الفبا وجود ندارد و زبان کره ای دارای الفبا است . همین مسئله شاید در نگاه اول زبان کره ای را ساده تر جلوه دهد.

تلفظ

تفاوت زبان چینی و کره ای در بخش تلفظ نیز چشمگیر است. زبان کره ای بر عکس زبان چینی دارای Tone نیست و  در بخش تلفظ آسان تر می باشد. اما از آنجا که زبان کره ای دارای تفاوت های تلفظی زبان چینی نیست ، کار را برای شنوندگان سخت می کند و در بحش شنیداری زبان کره ای به نظر کمی دشوار تر می رسد.

گرامر

گرامر زبان چینی بسیار راحت تر از زبان کره ای است. زیرا دارای پسوند و پیشوند نیست و صرف فعل هم ندارد. در این بخش تفاوت زبان چینی و کره ای بسیار نمود پیدا می کند.

کلمات

زبان کره ای کمی کلمات قابل یادگیری تری را دارد زیرا میزان کلمات وارد شده به این زبان از زبان های دیگر همانند انگلیسی بیشتر است.

از انجا که افراد در چین تمایل زیادی برای یادگیری زبان های دیگر از خود نشان نمی دهند می توان گفت شما فرصت تمرین کمتری دارید زیرا افراد کمتری هم قصد یادگیری زبان کشور شما را دارند.

در پایان بررسی تفاوت زبان چینی و کره ای باید گفت تنها باید علاقه خود را دنبال کنید زیرا تمامی این تفاوت ها و دشواری ها در صورت وجود علاقه و انرژی از بین می روند.