تفاوت میان Miss، Mrs و Ms را بدانید

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد می داند بسیاری از شما دوست دارید تفاوت میان Miss، Mrs و Ms را بدانید  . اگر شما هم همینطور فکر می کنید پس این مطلب را حتما بخوانید.

تفاوت میان Miss، Mrs و Ms را بدانید
تفاوت میان Miss، Mrs و Ms را بدانید

اما تفاوت میان Miss، Mrs و Ms را بدانید :

کلمه ی Miss به چه معناست؟

وقتی Miss به یک نام متصل باشد، عنوانی است برای خانمهای مجرد. می توانید آن را برای خطاب کردن به تنهایی استفاده کنید یا با نام خانوادگی ترکیب کنید، یک توصیف کننده برای مشخصه ی برجسته یا چیزی که آن شخص نشان می دهد.

چگونه از Miss استفاده کنیم؟

غالباً در محیط کاری از Miss همراه با فامیلی خانم مجرد استفاده می کنید. نگران نباشید اگر نام خانوادگی خانم را نمی دانید؛ مکث کردن پس از کلمه ی Miss اغلب آن زن را متوجه می سازد که نام خانوادگی اش را به شما بگوید. معمولاً مؤدبانه اینست که تا وقتی مخاطب خودش اجازه بدهد از نام کوچکش استفاده کنید به استفاده از این لقب رسمی ادامه دهید.

کلمه ی Mrs به چه معناست؟

Mrs لقبی است محترمانه برای خانمهای متأهل یا بیوه. همانند Miss با اسامی یا ویژگیها ظاهر می شود. گاهی اوقات این لقب به جام اسم خود زن شامل نام کوچک و فامیلی شوهرش است، مخصوصاً برای مکاتبات کتبی یا وقتی نام زن معلوم نیست؛ البته این نوع کاربردها نسبت به گذشته بسیار کمتر شده اند.

چگونه از Mrs استفاده کنیم؟

سر کار وقتی خانمها متأهل را مخاطب قرار می دهید و وقتی با خانمهای صاحب منصب صحبت می کنید از Mrs در کنار نام خانوادگی زن متأهل استفاده کنید. مجدد تاکید می شود که برای استفاده از نام کوچک زن منتظر دعوت خود او بمانید.

کلمه ی Ms به چه معناست؟

اگر ندانید خانمی ازدواج کرده است یا نه، چه کار باید کنید؟ مردم در دهه ی ۱۹۵۰ شروع به استفاده از Ms. به عنوان نشانه ی احترام کردند. برخلاف Miss یا Mrs نشان دهنده ی وضعیت تأهل یک خانم نیست. این لقب در طول جنبش زنان در دهه ی ۱۹۷۰ مشهور شد چون  Ms به عنوان معادلی مناسب برای Mister به نظر رسید، که لقبی است برای هم مردان متاهل و هم مردان مجرد.

چگونه از Ms استفاده کنیم؟

همان قوانینی که برای Miss و Mrs استفاده میکنید را به کار ببرید. با اینحال تفاوتهایی در تلفظ وجود دارد.