روش درست و اشتباه در تماشای فیلم‌ها به منظور یادگیری زبان

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد از پیشرو ها در آموزش زبان از طریق فیلم بوده است. امروز روش درست و اشتباه در تماشای فیلم‌ها به منظور یادگیری زبان اشاره می کنیم تا موثر تر به یادگیری فیلم بپردازید.

روش درست و اشتباه در تماشای فیلم‌ها به منظور یادگیری زبان
روش درست و اشتباه در تماشای فیلم‌ها به منظور یادگیری زبان

روش اشتباه تماشای فیلم های خارجی

شنیدن جمله‌ی ‘تماشای فیلم‌های خارجی روشی عالی برای یادگیری یک زبان جدید است’ واقعاً هیجان انگیز است. به هر حال، این طور به نظر می‌آید که شما جلوی تلویزیون خود می‌نشینید، و انتظار دارید که بعد از ۹۰ دقیقه تماشای فیلم سینما پارادیزو به طرز معجزه آسایی در ایتالیایی روان شوید.

احتیاجی به گفتن نیست که چنین چیزی نمی شود.

وقتی برنامه ی تماشای فیلم های خارجی شکست می خورد، شما در نهایت فلش کارت های خود را که مورد امتحان قرار گرفته اند جایگزین ایده ی کلی تماشای فیلم می کنید. در نتیجه، فرصت تجربه های فرهنگی غنی و موقعیت ارتقای مهارت های زبانی خود را از دست می دهید.

اگر از روش درست استفاده کنید، تماشای فیلم های خارجی در یادگیری زبانی دیگر به شما کمک می کند.

شما نباید فقط فیلم تماشا کنید. شما باید فیلم را مطالعه کنید. در این جا روش درست تماشای فیلم های خارجی آورده شده است

  1. تمرکز

تماشای منفعلانه ی یک فیلم برای سرگرم شدن به شما کمک نمی کند تا زبانی را یاد بگیرید. شما باید به طور فعال فیلمی را که تماشا می‌کنید، مطالعه کرده و روی هر لغتی که گفته می شود تمرکز کنید.

  1. قطعه سازی

اگر شما یک باره فیلمی ۹۰ دقیقه ای را کامل تماشا کنید، مغزتان نمی تواند بیش تر آن چه دیده اید را جذب کند. شما ‘حالت تماشای منفعل’ خواهید داشت. فیلم ها را برای جذب بیش تر زبان به تکه های زمانی کوچک تر تقسیم کنید- حتی به اندازه ی یک صحنه یا یک قسمت کوچک ۱۰ دقیقه ای.

  1. تکرار

یک بار تماشای فیلم مشابه یک دفعه نگاه کردن به فلش کارت است. اگر شما می خواهید منابع را مطالعه کنید باید چند دفعه آن را دوره کنید.

  1. همراهی

شما باید به طور فعال با فیلم خود همراه شوید. در کنار شخصیت ها صحبت کنید، تلفظ آن ها را تقلید و تمرین کنید، و زبان بدن آن ها را کپی کنید.

  1. زیرنویس ها

زیرنویس ها یا نگه دارنده ی بزرگی هستند، یا کمک کننده ی فوق العاده ی مطالعه. استفاده ی درست از آن ها باعث ارتقای پیشرفت های جدیدی در مطالعه ی زبان شما می شود. تا چند لحظه ی دیگر طرز استفاده از آن ها توضیح داده می شود.