Reading ابتدایی زبان فرانسه را حرفه ای انجام دهید

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد همیشه زبان فرانسه را به صورت حرفه ای به همه زبان آموزان حتی افراد مبتدی آموزش می دهد. اما چطور Reading ابتدایی زبان فرانسه را حرفه ای انجام دهید . با ما همراه باشید تا بتوانید راه حل های مناسب را بشناسید.

Reading ابتدایی زبان فرانسه را حرفه ای انجام دهید
Reading ابتدایی زبان فرانسه را حرفه ای انجام دهید

اما چطور Reading ابتدایی زبان فرانسه را حرفه ای انجام دهید؟

۱

طوری بخوانید که گویی کودک هستید. اگر فرانسوی  برای شما به طور کامل جدید است، آن گاه باید از اول شورع کنید – همان طور که با زبان بومی خود این کار را کردید. بیاموزید که چه طور لغات ساده را بخوانید، مانند ضمایر، رنگ ها، روزهای هفته و اعداد.

 • ضمایر به خصوص مهم هستند چون آن ها مشخص می کنند که شما چه طور افعال را صرف کنید. در فرانسوی، ضمایر اول شخص je (برای “I”) و nous (برای “we”) هستند. لغات دوم شخص برای “you”، tu و vous هستند. ضمایر سوم شخص il ، elle ، on ، ils ، elles (he، she، it، they) هستند.
 • کتاب های کودکان و کتاب ها و ورقه های سوال و تمرینِ دبستان را پیدا کنید تا به شما کمک کنند. این احتمالاً تا حدودی احساس خام بودن و عجیبی دارد، اما به شما کمک خواهد کرد تا شالوده ای قوی برای خواندنِ پیشرفته تر بسازید.
 • قصه های پریان چارلز پِرو کتابی خوب برای شروع خواهد بود؛ شما به احتمال زیاد از قبل با محتوای داستان ها در زبان بومی خود آشنا هستید، پس از قبل مرجعی برای راهنمایی خود در سراسر زبان خواهید داشت.

۲

در تلفظ های اصلیِ فرانسوی مسلط شوید. در حالی که شما احتمال دارد برنامه تان این باشد که در اصل به فرانسوی بخوانید، برخلاف صحبت و برقراری ارتباط با مکالمه، باید ریتم های گفتاری زبان را بدانید. در این جا تعدادی از تلفظ های مهم برای یادگیری همان طور که فرانسوی را بلند می خوانید، آورده شده است:

 • “e” را همان طور تلفظ کنید که “a” را در “about” تلفظ می کنید.
 • “e” را با لهجه ای جلو به “ay” تغییر دهید، مانند “pay”.
 • “e” را با لهجه ای عقب یا umlaut به “eh” تغییر دهید مانند وقتی که شما می گویید “set”.
 • “a” را با یا بدون لهجه مانند “a” در “father” تلفظ کنید.
 • “ou” را مانند “ooo” در “food” تلفظ کنید.
 • “au”، “o” و “eau” را مانند “oa” در “boat” تلفظ کنید.
 • “u” را با قرار دادن زبان در پشتِ قسمت پایینیِ دندانِ عقب تلفظ کنید و بگویید “ooo” مانند “food”.
 • “y” را مانند “ee” در “seed” تلفظ کنید.

۳

افعال و چگونگی صرف آن ها را بیاموزید. صرف افعال معلوم در فرانسوی کمی پیچیده تر از انگلیسی است. فقط تلاش کنید تا الگوهای کلی صرف برای هر ضمیر را متوجه شوید. خیلی از افعال در فرانسوی به حروف -er، -ir، و -re منتهی می شوند.

 • صرف افعال –ER. برای لغاتی که به ER منتهی می شوند، در این جا چگونگی صرف آن ها بر مبنای ضمایرشان آورده شده است. برای مثال: parler (صحبت کردن). Je parle, Tu parles, Il/Elle parle, Nous parlons, Vous parlez, Ils/elles parlent.
 • صرف افعال –IR. برای مثال: finir (به پایاین رساندن). Je finis, Tu finis, Il/Elle finit, Nous finissons, Vous finissez, Ils/Elles finissent.

۴

یک دیکشنری انگلیسی به فرانسوی بخرید. دیکشنری نه تها به شما کمک می کند تا لغات بیش تری را بیاموزید، بلکه یک راهنما هم برای صرف افعال و ساختن جملات ساده در اختیار شما قرار می دهد. یک دیکشنری کوچک برای لغات اصلی مناسب است، اما اگر شما می خواهید کلاسیک ها را بخوانید، یک دیکشنری جامع تر لازم خواهید داشت. دیکشنری فرانسوی Oxford-Hachette یک متن مرجع استاندارد شناخته می شود.

 • اگر چه شما یک دیکشنری پیدا خواهید کرد تا برایتان ابزاری مهم باشد و در یادگیری فرانسوی کمکتان کند، باید تلاش کنید تا خودتان بخوانید، و قبل از این که معنای لغت را در دیکشنری پیدا کنید به طور مستقل مطلب را درک کنید.

۵

کتاب های مصور فرانسوی بخوانید. احتمال دارد که کتاب های کودکان برای جلبِ مستمرِ علاقه ی شما خیلی خسته کننده یا احمقانه باشند. تحقیق نشان داده است که کتاب های مصور، متنی موفق برای یادگیری یک زبان جدید است، به خصوص اگر شما یک زبان آموز بزرگسال هستید.

 • کتاب های مصور با استفاده از تصویر سازی های بصری خود، همان طور که می خوانید سرنخ های ضمنیِ غنی را ارائه می کنند. حتی اگر شما نمی توانید تمام متن نوشتاری را متوجه شوید، فرصتی عالی برای فهمیدن معنای آن از طریق تصاویر خواهید داشت.
 • کتاب های مصور همچنین در متون خود بیش تر دیالوگ دارند تا شما از چگونگی استفاده از مکالمه ی فرانسوی هم ایده ای داشته باشید.