آیا آزمون تافل را در کامپیوتر می‌گیرند؟

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به فرمت های مختلف آزمون تافل اشاره می کند  و به این سوال پاسخ می دهد که آیا آزمون تافل را در کامپیوتر می‌گیرند؟

مهم است که قالب آزمون تافل را پیش از شرکت در آن بدانید. آیا آزمون تافل در کامپیوتر گرفته می‌شود یا روی کاغذ است؟

آیا آزمون تافل را در کامپیوتر می‌گیرند؟
آیا آزمون تافل را در کامپیوتر می‌گیرند؟

پس اگر می خواهید بدایند  آیا آزمون تافل را در کامپیوتر می‌گیرند؟

اینکه آزمون تافل کامپیوتری یا کاغذی است، در اصل سؤالی «یا این- یا آن» نیست.

اگر در آزمون تافل iBT شرکت کنید، امتحان در کامپیوتر خواهد بود. اما تافل همچنین می‌تواند برای آن‌هایی که در PBT شرکت می‌کنند بر روی کاغذ باشد.

در کدامیک شرکت می کنید؟ تعداد بسیار کمی از دانش‌آموزان از تافل iBT بعنوان تنها گزینه برخوردارند. با اینحال ۳۱ کشور هستند که در آن‌ها تنها تافل pBT بر روی کاغذ ارائه می‌شود. سپس ۲۰ کشور دیگر وجود دارند که در آن‌ها می‌توانید بین تافل iBT بر روی کامپیوتر و تافل PBT غیر رایانه‌ای انتخاب کنید. در آن کشورها میزان حق انتخاب شما به محل دقیق‌تان بستگی دارد. برای آن‌که گزینه‌های تافل کامپیوتری یا کاغذی را در کشور خود ببینید، این پست من با عنوان «کجا می‌توانید تافل PBT بدهید» را بررسی کنید.

آیا تافل بر روی کامپیوتر یا کاغذ، یکسان است؟

پاسخ به این سؤال قطعاً «خیر» است. تافل PBT قالبی بسیار متفاوت نسبت به نسخه‌ی iBT که در پشت رایانه می‌دهید، دارد.

با وجود اینکه هر دو نوع تافل چه بصورت کامپیوتری و چه بصورت کاغذی، بخش‌های ریدینگ و لیسنینگ دارد، رویکرد آزمون‌ها نسبت به این مهارت‌ها متفاوت است. متون ریدینگ و صداهای لیسنینگ در TOEFL iBT طولانی‌تر از PBT هستند و TOEFL PBT تنوع سؤالات کمتری در لیسنینگ و ریدینگ دارد.

شیوه‌ی ارزیابی رایتینگ نیز برای این دو امتحان بسیار با هم فرق دارند. بخش رایتینگ تافل در iBT دو مقاله را طلب می‌کند. یکی از این مقاله‌ها شامل یکسری نوار صوتی کامپیوتری است.

در آخر اینکه شما تنها اگر آزمون تافل را در کامپیوتر بدهید، آزمون اسپیکینگ خواهید داشت. نسخه‌ی کاغذی این آزمون بخش اسپیکینگ ندارد.