از تافل نترسید مگر اینکه این مشکلات را دارید

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد همیشه گفته است که اگر آماده باشید تافل اینترنتی هیچ ترسی نخواهد داشت. شماباید از تافل نترسید مگر اینکه این مشکلات را دارید که در ادامه به آنها اشاره می کنیم.

از تافل نترسید مگر اینکه این مشکلات را دارید
از تافل نترسید مگر اینکه این مشکلات را دارید

پس از تافل نترسید مگر اینکه این مشکلات را دارید :

۱- نداشتن دانش قبلی راجع به موضوع

برای بسیاری دانش آموزان این فکر که اولین متن ریدینگ راجع به موضوعی خواهد بود که آنها درباره اش هرگز نشنیده اند و در رشته ای است که خیلی کم درباره اش می دانند یا هیچ چیز نمی دانند، باعث رسوخ ترس به قلب آزمون دهندگان می شود. با اینکه خیلی ساده می توان دید که چگونه خواندن درباره ی یک موضوع شیمی می تواند برای کسی که در کلاسهای علوم به زبان بومی خودش هم مشکل داشته است، ترسناک باشد، به خود اجازه ندهید که ترس بر شما غلبه کند. متنهای تافل طوری طراحی شده اند که هرکسی می تواند پاسخ سؤالات را بدهید حتی اگر دانش قبلی هم نداشته باشند.

۲- زمان کم آوردن

برای بسیاری از دانش آموزان، صدای تیک تاک ساعت که نشان دهنده ی کم شدن دقایق یا ثانیه های باقی مانده در هر بخش از آزمون است، کافی هست تا باعث ترس بسیار آنها شود. اگر نگاه کردن به ساعت باعث ایجاد احساس ترس می شود، باید درباره ی راه های اطلاع از زمان تجدید نظر کنید. وحشت داشتن از ساعت تقریباً همیشه به این معناست که بیخیال ساعت می شوید، و این معمولاً به خیلی دیر نگاه کردن به زمان باقی مانده می انجامد، آنقدر دیر که دیگر نمی توانید استراژی خود را تغییر دهید.

مدیریت زمان یک مهارت یادگرفتنی است. برای هر بخش از آزمون باید قادر باشد با سرعت مناسب کار کنید و باید از یک راهنمای سرعت بندی استفاده کنید تا بتوانید فواصل منظم را بررسی کرده و اطمینان حاصل کنید که به زمان پیشنهادی هر سؤال متعهد مانده اید.

۳- نشناختن لغت واژگانی که مورد سؤال واقع شده است

دانش آموزان متعاقباً ساعتهای بسیاری را صرف حفظ کردن لغات واژگانی جدید می کنند چون از مواجهه با لغتی که پیش از روز آزمون هرگز ندیده اند بسیار می ترسند. با اینکه یادگیری اصطلاحات جدید خوب است، تقریباً غیر ممکن است که هر لغت استفاده شده در متن را بلد باشیم، چون گستره ای برای واژگان آکادمیک و اصطلاحات تخصصی هر رشته وجود دارد که هرگز نخواهید دانست.