نکات اورژانسی در دوره آموزش زبان آنلاین

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به نکات اورژانسی در دوره آموزش زبان آنلاین اشاره می کند اگر قصد ثبت نام در آموزش آنلاین دارید باید به انها توجه کنید. پس با ما باشید.

نکات اورژانسی در دوره آموزش زبان آنلاین
نکات اورژانسی در دوره آموزش زبان آنلاین

به نکات اورژانسی در دوره آموزش زبان آنلاین توجه کنید:

  1. شما اول اقدام کنید و بگویید، “سلام!”

اغلب به کسانی کمک می شود که برای درخواستش به اندازه ی کافی شجاع هستند.

هیچ کس نمی داند چه مشکلات زبانی یا سوالاتی در ذهن شما نفوذ کرده است. شما باید قبل از این که کسی بتواند راجع به آن کاری کند مسائل را برای بقیه آشکار کنید. و این فرایند اغلب با یک “سلام!” ساده شروع می شود.

در حالت آنلاین هم مانند زندگی واقعی یک نفر باید اول اقدام کند وگرنه هیچ تعامل اجتماعی صورت نخواهد گرفت. پس شروع برقراری ارتباط را فلسفه ی شخصی خود قرار دهید. (شما شخصی هستید که چیزی لازم دارد!) بقیه را از وجود خود آگاه سازید و به خودتان اجازه دهید تا درخواست کمک کنید.

هیچ کس به طور مجازی به شانه های شما نمی زند و نمی پرسد، “می توانم هیچ کمکی به شما کنم؟” نه، این وظیفه ی شما است که بیایید و بگویید، “سلام! لطفاً می توانید در این موضوع به من کمک کنید؟”

  1. از خود بپرسید، “من برای شخصی دیگر چه کاری می توانم انجام دهم؟”

شما تنها شخصی نیستید که در این جهان کمک لازم دارد. همه ی ما لازم داریم! و شاید شما جواب بعضی مسائل را که شخصی دیگر با آن ها درگیر است، داشته باشید.

احتمال دارد اصلاً به زبان ربطی نداشته باشد، اما اگر موضوعی باشد، هر چیزی که بتوانید انجام دهید تا به شخصی مساعدت برسانید، آن را انجام دهید. بعضی افراد می گویند که این حاصل خوب کردار انسان است، اما چه حاصل کردار انسان باشد و چه نباشد، شما جهان آنلاین را به مکانی بهتر تبدیل خواهید کرد.

و فراتر از آن، عمل متقابل واقعاً ضروری است. عمل متقابل به ایجاد چرخه ی بخشندگی کمک می کند، که شما مساعدت می رسانید و در مقابل به شما مساعدت رسانده می شود. سوال شما که امروز جواب داده می شود آخرین موضوع زبانی نخواهد بود که برای آن به مساعدت احتیاج پیدا خواهید کرد. موضوعات و جزئیات دیگری هم که با آن ها  سر و کله می زنید خواهند بود که احتمالاً مستلزم ورود گویشوران بومی، معلمان خصوصی یا شریکان زبانی خواهد بود. یک جز فعال از جامعه ی یادگیری زبان باشید.