قید در زبان انگلیسی | آموزش کامل گرامر Adverbs

قیدها یا Adverbs را راحت بشناسید

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در سری مجموعه های آموزش گرامر زبان انگلیسی امروز به توضیحات مربوط به قید در زبان انگلیسی می پردازد. استفاده از قید ها در جملات بسیار ضروری است و به کار گیری درست آنها می تواند جملات شما را کامل کند. خیلی از زبان آموزان بیان می کنند که در تشخیص قید ها و صفت ها بسیار مشکل دارند. با استفاده هر چه بیشتر این کلمات می توانید جایگاه آنها در جمله را به دست آورید. به قید در زبان انگلیسی اشاره می کند و شما زبان آموزان را آماده می کند که بتوانید از این به بعد کارهای خود را در زبان انگلیسی به راحتی توصیف کنید.

قید در زبان انگلیسی
قید در زبان انگلیسی

قید چیست؟

قید ها کلمات بسیار متنوعی هستند که توضیحاتی در مورد چگونگی ، مکان و یا زمان اتفاق افتادن عملی را بیان می کنند. برخی از قید ها ممکن است شدت و یا حتی نظر گوینده را نسبت به عملی بیان کنند.

قید لغتی است که فعل را اصلاح می کند (توصیف می کند) (he sings loudly)، صفت (very tall)، و قیدی دیگر را توصیف می کند (ended too quickly)، یا حتی یک جمله ی کامل را توصیف می کند (Fortunately, I had brought an umbrella). قیدها اغلب به -ly ختم می شوند، اما بعضی از آن ها (مانند fast) دقیقا مشابه همتایان صفت خود هستند.

  • Tom longboat did not run badly.
  • Tom is very tall.
  • The race finished too quickly.
  • Fortunately, Lucy recorded Tom’s win.

چند نوع قید در زبان انگلیسی وجود دارد؟

اما شاید برایتان سوال پیش آمده باشد که چند نوع قید در زبان انگلیسی وجود دارد. بیایید با هم به انواع قید ها آشنا شویم.

قید مکان Adverbs of place

کلماتی که در مورد محل اتفاق افتادن فعلی بیان می شوند. همانند around, everywhere, nearby, outside

قید زمان adverbs of time

کلماتی که در مورد زمان اتفاق افتادن فعل توضیح می دهند. همانند yesterday, today, for a year, often, seldom,

قید حالت adverbs of manner

در مورد چگونگی عملی توضیح می دهند. همانند quickly, softly, loudly,

قید میزان یا مقدار adverbs of degree

این قید ها میزان و یا حجم عملی را بیان می کنند. مکان این قیود در معمولا قبل از صفات ، قید های دیگر و یا افعال جملات می باشد. Extremely, quite, just, almost

قید اطمینان Adverbs of Certainty

میزان اطمینان شخص برای یک فعل را نشان می دهد. کلماتی همانند definitely, surely, probably, certainly

قید های ارتباطی

این کلمات برای ربط دو جمله با هم استفاده می شوند. به مثال زیر توجه کنید:

That’s the cafe where I met him.

قید های دیگری همانند قید های view point and commenting adverbs کلماتی همانند clearly, obviously, presumably را در بر می گیرد.

قید در زبان انگلیسی
قید در زبان انگلیسی

اما قید ها چه کارآیی دارند

قیدها و فعل ها

یکی از چیزهایی که قیدها انجام می دهند توصیف افعال است. یعنی آن ها روشی را که یک کار در حال انجام شدن است، توصیف می کنند.

Philip sings loudly in the shower.

My cat waits impatiently for his food.

I will seriously consider your suggestion.

قیدها و صفت ها

قیدها می توانند صفات و قیدهای دیگر را هم اصلاح کنند. اغلب، هدف قید این است که درجه ای از شدت را به صفت اضافه کند.

The woman is quiye pretty.

This book is more interesting than the last one.

The weather report is almost always right.

قید و جمله

بعضی از قیدها می توانند جملات کامل را اصلاح کنند – بدون تعجبی، این ها قیدهای جمله نامیده می شوند. انواع رایج آن شامل generally, fortunately, interestingly, و accordingly‌ می شود. قیدهای جمله یک چیز مخصوص در جمله را توصیف نمی کنند – به جای آن، یک احساس کلی را درباره ی تمام اطلاعات جمله توصیف می کنند.

چه زمانی نباید از قید ها استفاده کنیم

ارنست همینگوی اغلب به عنوان مثالی از یک نویسنده ی فوق العاده شناخته می شود که از قید متنفر بود و به بقیه ی نویسندگان توصیه می کرد که از آن اجتناب کنند. در واقعیت، امکان پذیر است که در مجموع از استفاده از قید اجتناب کرد. گاهی ما آن ها را لازم داریم، و تمام نویسندگان (حتی همینگوی) گاهی مواقع از آن ها استفاده می کنند.

حقه این است که از قیدهای غیر ضروری اجتناب کرد. موقعی که فعل یا صفت شما به اندازه ی کافی قوی یا دقیق نیست، به جای استفاده از یک قید برای اضافه کردن رنگ و شدت بیش تر، تلاش کنید تا به جای آن از یک فعل یا صفت قوی تری استفاده کنید. بیش تر مواقع، لغتی بهتر به فکرتان می رسد و نوشته ی شما به خاطر آن قوی تر خواهد شد.

دانلود PDF گرامر قید ها و صفت ها در زبان انگلیسی

برای دانلود PDF گرامر قید ها کلیک کنید.