نقاط مشترک یادگیری انگلیسی و فرانسه

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد برگزار کننده دوره های آموزش زبان فرانسه در ایران می باشد. اما ممکن سات بخواهید به نقاط مشترک یادگیری انگلیسی و فرانسه می پردازد. پس با ما همراه باشید.

نقاط مشترک یادگیری انگلیسی و فرانسه
نقاط مشترک یادگیری انگلیسی و فرانسه

نقاط مشترک یادگیری انگلیسی و فرانسه چه مواردی هستند:

زبان های فرانسه و انگلیسی الفبای مشابهی را به اشتراک می گذارند. با این حال، خیلی چیزهای دیگر بین دو زبان متفاوت است، و اغلب، روش های آموزش فرانسه به گونه ای فرانسه را آموزش می دهند که انگار قوانین کاملاً منطقی و واضح هستند، و متوجه نیستند که فرانسه چه قدر می تواند برای یک گویشور انگلیسی شگفت آور و حتی اذیت کننده باشد.

گرامر و تلفظ فرانسه می تواند به خصوص برای گویشوران انگلیسی پیچیده باشد.

پس ما در این مقاله توضیح می دهیم که حواستان به چه چیزی باشد، و بهترین رویکردِ یادگیری فرانسه برای گویشوران انگلیسی را می گوییم.

  • گرامر فرانسه واضح نیست

من در زندگی خود به بزرگسالان انگلیسی زبانِ زیادی آموزش داده ام: بعضی ها فوق العاده باهوش و با درجات واقعاً پیشرفته ای بودند (دانشمندان راکت و جراحان مغز… به معنای واقعی کلمه!) که نمی توانستند یک مفعول مستقیم را در جمله پیدا کنند، و گرامر فرانسه گمراهشان کرده بود.

چه طور؟ اگر چه این به راستی کمک کننده است، واقعاً لازم نیست که شما گرامر را متوجه شوید تا بر انگلیسی مسلط شوید. بنابراین خیلی از گویشوران انگلیسیِ بومی واقعاً نمی دانند چه طور گرامر را تحلیل کنند، مگر این که ادبیات انگلیسی را مطالعه کرده باشند یا در مدرسه ای درس خوانده باشند که تمرکز واقعاً روی گرامر بوده باشد.

مشکل این است که بیش تر روش های فرانسه آن را در نظر نمی گیرند. پس خیلی از روش های فرانسه مخصوص مبتدیان با مطابقت صفات فرانسه شروع می شود و به طرف این واقعیت می رود که در فرانسه هیچ چیزی خنثی نیست، یعنی حتی اشیای غیر متحرک هم جنسیت یا حالت دارند: “در فرانسه صفات در جنسیت و تعداد با اسمی که توصیف می کنند، مطابقت دارند”. وقتی شما نمی دانید (یا فراموش کرده اید) جنسیت و تعداد چه معنایی دارند، یا نمی توانید همیشه صفت را از یک اسم تشخیص دهید آن جمله هیچ معنایی نمی دهد.

به این دلیل است که مهم است تا شما فرانسه را با یک روش نوشته شده برای گویشوران انگلیسی بیاموزید. روشی که شامل توضیحات و دوره هایی از آن چیزی باشد که معنای لغات گرامری را می گوید، تفاوت ها (و شباهت های) بین دو زبان را مشخص می کند و مثال های زیادی را فراهم می کند.

۲- فرانسوی‌ها همه در دستور زبان نابغه نیستند

به خاطر شیوه‌ی کارکرد زبان فرانسوی، بچه‌های فرانسوی از سنین خیلی کم گرامر را به طور وسیعی یاد گرفته اند، و این کار را در خلال سال‌ها درس خواندن ادامه داده‌اند. بچه‌های فرانسوی سال‌های زیادی را به تحلیل گرامری جمله‌ها با خودکارهای رنگی متفاوت اختصاص می‌دهند، فاعل‌ها، فعل‌ها، ضمایر، قیدها و مواردی از این قبیل را هایلایت می‌کنند. دلیلش این نیست که بچه‌های فرانسوی مشخصاً علاقه‌مند به گرامر هستند یا استعدادش را دارند. مسئله اینجاست که حق انتخابی ندارند.

به علاوه، همه‌ی معلم‌های در این جستجو برای گرامر دست به دست هم می‌دهند و اگر اشتباه گرامری مانند اشتباه در هماهنگی فعل و فاعل، حتی در کلاس‌هایی مانند شیمی و جغرافی کرده باشید، از شما نمره کسر می‌کنند.

اگر شما گرامر را ندانید نمی توانید به درستی به فرانسوی بنویسید. شما باید مفعول مستقیم را تشخیص دهید تا بتوانید تطبیق درست را برای مثال در passé-composé  با avoir اجرا کنید. که یعنی شما باید بدانید مفعول مستقیم چیست.

۳- زمان های فعل مهم ترین مساله در فرانسوی نیستند

بله، به راستی زمان ها و حالات زیادی در فرانسوی و صرف افعال فرانسوی زیادی برای حفظ کردن وجود دارند. با این حال، باید یادگیری هجی کردن همه ی این فرم های فعل برای شما در اولویت باشد؟ آیا رسیدن به هدف فرانسوی خود ضروری است؟

اگر شما در حال یادگیری فرانسوی هستید تا در امتحانات قبول شوید یا یک مدرک بگیرید، جواب مسلماً بله است. بدون دانستن چگونگی هجی کردن افعال فرانسوی خود، شما هرگز نمره ی خوبی در یک امتحان نوشتاری نخواهید گرفت.

با این حال، اگر شما در حال یادگیری فرانسوی هستید تا به فرانسوی ارتباط برقرار کنید، این داستان دیگری است. بیش تر تعاملات شما در زندگی روزانه در سه زمان خواهند بود: حال، passé-composé، و نشان دهنده ی imparfait. شما همچنین کمی از شرطیِ حال استفاده خواهید کرد. و وجه شرطیِ حال هم مفید است، اما خودِ فرانسوی ها با آن وجه اشتباهات زیادی را مرتکب می شوند، و ما می دانیم که این حتی برای خارجی ها پیچیده تر است.

۲- فرانسه ای ‌ها همه در دستور زبان نابغه نیستند

به خاطر شیوه‌ی کارکرد زبان فرانسه، بچه‌های فرانسه از سنین خیلی کم گرامر را به طور وسیعی یاد گرفته اند، و این کار را در خلال سال‌ها درس خواندن ادامه داده‌اند. بچه‌های فرانسه سال‌های زیادی را به تحلیل گرامری جمله‌ها با خودکارهای رنگی متفاوت اختصاص می‌دهند، فاعل‌ها، فعل‌ها، ضمایر، قیدها و مواردی از این قبیل را هایلایت می‌کنند. دلیلش این نیست که بچه‌های فرانسه مشخصاً علاقه‌مند به گرامر هستند یا استعدادش را دارند. مسئله اینجاست که حق انتخابی ندارند.

به علاوه، همه‌ی معلم‌های در این جستجو برای گرامر دست به دست هم می‌دهند و اگر اشتباه گرامری مانند اشتباه در هماهنگی فعل و فاعل، حتی در کلاس‌هایی مانند شیمی و جغرافی کرده باشید، از شما نمره کسر می‌کنند.

اگر شما گرامر را ندانید نمی توانید به درستی به فرانسه بنویسید. شما باید مفعول مستقیم را تشخیص دهید تا بتوانید تطبیق درست را برای مثال در passé-composé  با avoir اجرا کنید. که یعنی شما باید بدانید مفعول مستقیم چیست.

۳- زمان های فعل مهم ترین مساله در فرانسه نیستند

بله، به راستی زمان ها و حالات زیادی در فرانسه و صرف افعال فرانسه زیادی برای حفظ کردن وجود دارند. با این حال، باید یادگیری هجی کردن همه ی این فرم های فعل برای شما در اولویت باشد؟ آیا رسیدن به هدف فرانسه خود ضروری است؟

اگر شما در حال یادگیری فرانسه هستید تا در امتحانات قبول شوید یا یک مدرک بگیرید، جواب مسلماً بله است. بدون دانستن چگونگی هجی کردن افعال فرانسه خود، شما هرگز نمره ی خوبی در یک امتحان نوشتاری نخواهید گرفت.

با این حال، اگر شما در حال یادگیری فرانسه هستید تا به فرانسه ارتباط برقرار کنید، این داستان دیگری است. بیش تر تعاملات شما در زندگی روزانه در سه زمان خواهند بود: حال، passé-composé، و نشان دهنده ی imparfait. شما همچنین کمی از شرطیِ حال استفاده خواهید کرد. و وجه شرطیِ حال هم مفید است، اما خودِ فرانسه ها با آن وجه اشتباهات زیادی را مرتکب می شوند، و ما می دانیم که این حتی برای خارجی ها پیچیده تر است.