مقاله انگلیسی

مقاله انگلیسی

چگونه مقاله انگلیسی بنویسیم؟

نوشتن مقاله یا انشا essay در انگلیسی قواعد خاصی را دارد که زبان آموزان باید آن ها را در مقاله های انگلیسی خود رعایت کنند. آموزشگاه زبان ایران آکسفورد این قواعد را در این مقاله ذکر می کند تا بتوانید به نوشته های خود نظم و شکل بدهید.

 • حدس بزنید موضوع مقاله انگلیسی شما چه خواهد بود. اگر موضوعی در امتحان هایی مثل آیلتس یا تافل تکرار می شود آن موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است.
 • بدانید یک مقاله انگلیسی خوب چه خصوصیاتی دارد. این خصوصیات عبارتند از :

مقاله باید با موضوع خود ارتباط معنایی داشته باشد.

مقاله باید متشکل باشد.

مقاله انگلیسی خوب باید به میزان کافی دلایل داشته باشد.

باید از گرامر و واژگان درست استفاده شود.

 • ایده های خود را لیست نمایید. ایده های خود را در جملات کوتاه بنویسید تا از آنها در مقاله خود استفاده نمایید.
 • برای موضوع خود یک فرض بیان کنید تا در مقاله انگلیس خود از آن دفاع کنید. Thesis Statement سعی کنید از نوشتن نظرات خود بپرهیزید و از نظرات کلی استفاده نمایید.
 • ایده های خود را به دو تا ۴ گروه تقسیم نمایید تا از آنها برای مقاله خود استفاده نمایید و مقاله خود را به دو تا ۴ پاراگراف تقسیم نمایید.
 • برای هر پاراگراف خود جمله ای در نظر بگیرید که موضوع مقاله را در بر بگبرد.
 • مقاله خود را با معرفی موضوع شروع نمایید. Introductory paragraph
 • در پایان مقاله انگلیسی خود سعی کنید پاراگراف نتیجه گیری را بیاورید. Conclusion
 • ایراد های گرامری ، علامت گذاری و دیکته ای مقاله خود را پیدا و بر طرف نمایید.
 • ایراد های منطقی و ارتباطی مقاله خود را برطرف نمایید.
 • مقاله را با قرار دادن کلمات ربط مناسب کامل نمایید و پاراگراف ها را با هم مرتبط سازید تا به بهترین نحو در مقاله انگلیسی خود  از موضوع دفاع کرده باشید.

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد برگزار کننده دوره های تخصصی مقاله نویسی انگلیسی در ایران. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های موسسه تماس بگیرید و یا فرم مشاوره را پر نمایید.