زبان انگلیسی پزشکی

زبان انگلیسی پزشکی
دانشجویان رشته پزشکی مطمدنا به این مسئله برخورده اند که زبان انگلیسی پزشکی که در مقالات و مکالمات و سمینار ها ارائه می شود با چیزی که از زبان انگلیسی عمومی توقع دارند کاملا متفاوت است. آموزشگاه زبان ایران آکسفورد برای این دسته از زبان آموزان که تا حدودی با مشکل درک متون پزشکی و مکالمات حوزه پزشکی روبرو هستند ، دوره های آموزشی موسسه زبان ایران آکسفورد در حوزه پزشکی را برایشان پیشنهاد می دهد.

زبان انگلیسی پزشکی
زبان انگلیسی پزشکی آکسفورد

دوره زبان انگلیسی پزشکی یک دوره مهارت محور است یعنی بیشتر برای بهبود مهارت های شما طراحی شده است. بهتر است سطح زبان آموز برای ورود به این دوره ها Intermediate و یا Upper Intermediate باشد. این دوره ها می توانند شما را با اصطلاحات تخصصی دوره های پزشکی آشنا کنند و هم چنین شما را با موقعیت های آشنایی که در سمینار ها و یا کنفرانس هایی که در آن شرکت می کنید آشنا می سازد.
دروه زبان انگلیسی پزشکی ایران آکسفورد تنها بر روی مهارت های Reading و یا writing تمرکز ندارد بلکه بر روی مهارت های Speaking و Listening نیز تمرکز دارد. شما برای مهارت های شنیداری خود قسمت هایی از آزمون هایی همانند USMLE و یا OET را گوش می کنید و می توانید از آنها برای شرکت در این آزمون ها نیز استفاده کنید.
اگر قصد شرکت در این دوره ها را دارید می توانید با شرکت در تعیین سطح آموزشگاه زبان ایران آکسفورد دوره های خود را شروع کنید. برای این کار هم گزینه تعیین سطح آنلاین وجود دارد و هم در صورت نیاز می توانید با تماس با مشاورین آموزشگاه از تعیین سطح حضوری ما بهرهمند شوید. کتاب های دانشگاه آکسفورد Oxford English for Careers : Medicine نیز از جمله کتاب های مورد استفاده هستند که به شما معرفی می گردند. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های موسسه تماس بگیرید.