زبان انگلیسی از صفر

زبان انگلیسی از صفر
درست است که دنیای امروز دنیای اینترنت و اطلاعات و شبکه های مختلف تلویزیونی است و تقریبا همه ما با ای وسایل در ارتباطیم. شاید فکر کنید آموزش زبان انگلیسی از صفر دیگر معنا ندارد. اما آموزشگاه زبان ایران آکسفورد بیان می کند که افرادی هنوز در این دهکده جهانی زندگی می کنند که کاملا مبتدی هستند. حتی الفبای زبان انگلیسی برای آنها نا آشنا است و صفر مطلقند. ما در آموزشگاه زبان ایران اکسفرد برای آموزش زبان انگلیسی از صفر نیز کاملا برنامه ویژه ای دارد و می تواند این افراد را از نگرانی در آورد.

زبان انگلیسی از صفر
زبان انگلیسی از صفر

اشتباه نکنید! بسیاری از افرادی که به اصطلاح عامیانه در زبان انگلیسی صفر کیلومتر هستند به دلیل ضریب هوشی پایین و یا نداشتن استعداد در این وضعیت قرار نگرفتند. بلکهعدم دسترسی به یک سیستم آموزشی مناسب ، داشتن خاطره ای بد از یادگیری زبان و حتی داشتن یک معلم بد در این وضعیت تاثیر گذار بوده است. ما برای آموزش زبان انگلیسی از صفر نکاتی را در نظر می گیریم که در این جا به برخی از آنها اشاره می کنیم:
اولویت بندی نیاز ها
باید اولویت های این افراد مشخص شود. از اساسی ترین نیاز ها باید شروع شود. در برخی از جاها این افراد به الفبا هم آشنایی ندارند و باید از آنجا شروع کرد و اوایل سرعت را بر اساس یادگیری تعیین کرد.
عدم فرضیه سازی
ما باید در آموزش زبان انگلیسی از صفر فرضی برای خود قرار دهیم. در آموزش برای صفر کیلومتر ها باید از شرایط حال آنها شروع کرد و نباید گفت مثلا این نکته را که زبان آموز باید حتما بداند.
e
فوق مبتدی بودن در زبان انگلیسی به این معنی نیست که افراد نمی توانند با موقعیت های دنیای واقعی روبرو نشوند. موضوع ها و روند یادگیری باید بر اساس نیاز های دنیای واقعی آنها مطرح شود.
آموزشگاه زبان ایران آکسفورد می داند که آموزش زبان انگلیسی از صفر و برای افراد فوق مبتدی بسیار سخت تر آموزش به بقیه زبان آموزان است و افتخار بیشتری برای این کار بزرگ وجود دارد. برای اطلاعات بیشتر از دوره با ماره های تلفن موسسه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید.