کلاس بحث آزاد انگلیسی

کلاس بحث آزاد انگلیسی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد برگزار کننده کلاس بحث آزاد انگلیسی در تهران و ایران می باشد. این کلاس ها برای زبان آموزانی طراحی شده اند که در سطح متوسط و یا بالاتر هستند و برای بهبود مهارت های گفتاری و شنیداری بسیار مناسب است. زبان آموزان در این سطح باید توانایی داشته باشند که ایده ها و نظرات نسبتا پیچیده را متوجه شوند و بتوانند ایده خود را در مورد موضوع مشخص بیان کنند.

در کلاس بحث آزاد انگلیسی بیان نظرات زبان آموزان باعث می شود اعتماد به نفس پیدا کنند و در موقعیت های متفاوت بتوانند از واژگان و گرامری که یاد گرفته اند ، استفاده کنند. موضوعات بیان شده در کلاس بحث آزاد زبان انگلیسی آموزشگاه زبان ایران آکسفورد معمولا جزو موضاعاتی است که تمامی زبان آموزان می توانند در مورد انها فکر کنند و نظرات خود را بیان کنند. کتاب های موضوع محور در این دوره ها کار می شوند و در مدتی کوتاه مهارت های مکالمه ای زبان انگلیسی زبان آموزان را بهبود می بخشد.

توجه کلاس بحث آزاد انگلیسی بر روی مکالمه و ارتباط زبان اموزان با یکدیگر است. در این کلاس ها معمولا زبان اموزان هستند که در حال صحبت کردن هستند نه مدرس زبان و همین مسئله به انها کمک می کند تا سریع تر از دوره های دیگر پیشرفت کنند. به چالش کشیدن دیگران و نظرات مختلف در این کلاس ها باعث می شود تا زبان آموزان به نقد یکدیگر به زبان انگلیسی عادت کنند.

اگر قصد شرکت در کلاس بحث آزاد زبان انگلیسی دارید باید توجه داشته باشید که این کلاس ها بیشتر برای بهبود مهارت های Listening و Speaking طراحی شده اند و معمولا با کلاس های معمولی که با کتاب های چهار مهارتی برگزار می شوند متفاوت هستند.

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های موسسه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید.