دستور زبان انگلیسی- تمام چیزی که باید بدانید

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد برایتان یک هدیه کوچک دارد. دستور زبان انگلیسی- تمام چیزی که باید بدانید را در یک صفحه می آوریم تا با مفاهیم زبان بیشتر آشنا شوید و در کلاس ها کمتر سر در گم باشید و در یادگیری گرامر زبان انگلیسی بهتر عمل کنید.

دستور زبان انگلیسی- تمام چیزی که باید بدانید
دستور زبان انگلیسی- تمام چیزی که باید بدانید

خب دستور زبان انگلیسی- تمام چیزی که باید بدانید را می توانید در زیر ببینید

اسامی به اشخاص یا چیزهایی مانند “car”, “tree” یا “house”  اشاره دارند. معمولاً پیش از اسم، یک حرف تعریف مانند (the, an, a) یا لغات دیگری مانند “his”, “her” “many”, “both” یا “some” قرار می‌گیرد. تنها در صورتی که اسم، عبارتی عمومی مانند beauty, love, money, یا  honourباشد است که می‌تواند به تنهایی بیاید.

ضمیرها کلماتی مانند “he”, “she”, “it” “his”, “herیا “which” و “that”, هستند که در جای اسم‌ها قرار می‌گیرند. وقتی بجای یک اسم از ضمیر استفاده می‌کنید، باید مطمئن شوید که واضح است به کدام اسم اشاره می‌کنید. اگر واضح نیست، دوباره باید از اسم استفاده کنید.

صفت‌ها اسامی را توصیف می‌کنند. آن‌ها ممکن است رنگ، سایز، درجه یا هر مشخصه‌ی دیگر اسم را توضیح دهند. توجه خواهید کرد که بسیاری از صفات به – ate”. “-able” “-ive” -“ing” یا  “-ed ختم می‌شوند. اسامی اغلب با اضافه کردن حرف “y” در انتها به صفت تبدیل می‌شوند، مثلاً “anger”- “angry”, “thirst” – “thirsty” “fun” – “funny” و غیره.  بعضی وقت‌ها یک صفت می‌تواند با افزودن “Y” به اسم تبدیل شود مثل “difficult” – “difficulty”. شما فقط باید زبان را زیر نظر بگیرید و کلمات و عباراتی را که می‌خواهید بیاموزید، حفظ کنید.

حروف اضافه کلمات کوچکی هستند که مکان، جهت و زمان را مشخص می‌کنند و عبارتند از: as “ in”, “at”, “on”, “by”, “beside”, “before”, “after و غیره.

افعال، اعمال را توصیف می‌کنند: “run”, “talk”, “sit”, “listenو غیره. صورت فعل، بسته به اینکه چه زمانی رخ داده است(زمان)، چه کسی آن را انجام داده است (شخص) و یکسری فاکتورهای دیگر می‌تواند تغییر کند. با دقت مراقب این صورت‌های کلمه باشید. بعضی ار افعال با حروف اضافه ترکیب می‌شوند و معنای مخصوصی دارند.  “Get in”, “get by”, “get with” تنها مثال‌هایی هستند. این افعال، فعل‌های عبارتی نامیده می‌شوند، چراکه عبارت، یک فعل است.

قیدها، افعال،صفات و سایر قیدها را توضیح می‌دهند. قیدها غالباً به “ly” ختم می‌شوند. اسامی، افعال و صفات می‌توانند با اضافه کردن “ly” به قید تبدیل شوند. مراقب صورت‌های مختلف، کلمات ظاهراً مشابه باشید.

حالا که دستور زبان انگلیسی- تمام چیزی که باید بدانید را خواندید می توانید برای شرکت در کلاس ها با ما تماس بگیرید.