زبان تخصصی مهندسی

زبان تخصصی مهندسی
مشکل بسیاری از اساتید دانشگاه در رشته های مهندسی درس دادن زبان تخصصی مهندسی به دانشجویان است. نکته اینجاست دانشجویان هم به همان مقدار در سردرگمی اساتید به مشکل بر می خورند. اگر شما هم یک مهندس هستید و نیاز به آموزش زبان تخصصی مهندسی هستید ، دوره های ESP یا انگلیسی برای اهداف ویژه آموزشگاه زبان ایران آکسفورد دوره هایی بسیار کاربردی است. زبان تخصصی مهندسی شیمی ، عمران و یا حتی زبان تخصصی مهندسی پزشکی همه در این دوره گنجانده می شود.

زبان تخصصی مهندسی
زبان تخصصی مهندسی

شاید از خودتان بپرسید که ما رشته های مهندسی بسیار زیادی داریم چطور می توان زبانی مشترک بین رشته های مختلف علوم مهندسی پیدا کنیم. جواب ساده نیست. شما هم باید به شباهت ها توجه کنید و هم به تفاوت ها. زبان تخصصی مهندسی تقریبا در همه رشته ها واژه ها و کارهایی را شامل می شود که مشترک اند به عنوان مثال:
جهات مختلف ( عمودی ، افقی ، ساعتگرد و پاد ساعتگرد )
زبان تخصصی مهندسی برای توضیح موارد ایمنی و سلامت در محیط های کار
وسایل و ابزار
صحبت در مورد پروژه ها و برنامه ریزی انها
کارهایی که مهندسان انجام می دهند همانند اندازه گیری و چک کردن و اندازه گرفتن
کارهایی و وظایفی که ماشین ها و وسایل انجام می دهند
ابعاد و واحد های اندازه گیری همانند “فشار” دما و …
صحبت در مورد موانع و مشکلات موجود در یک پروژه
همانطور که دیدید در زبان تخصصی مهندسی موارد مشابهی وجود دارد که تقریبا از زبان تخصصی مهندسی پزشکی تا مهندسی کامپیوتر و … باید آن را داشته باشند. اما تفاوت ها هم باید مورد توجه قرار بگیرند. به عنوان مثال مهندس شیمی باید موارد مربوط به موارد Material را بیشتر از دیگر فاکتور ها مورد بررسی قرار بگیرد.
گر شما هم نیاز به یادگیری زبان تخصصی مهندسی دارید فقط کافیست با تماس با شماره تلفن های آموزشگاه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید.