اصطلاحات موافقت کردن در زبان انگلیسی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد اصطلاحات موافقت کردن در زبان انگلیسی را در زیر بیان می کند. برای تایید افراد حتما از این عبارات متنوع بهره ببرید.

اصطلاحات موافقت کردن در زبان انگلیسی
اصطلاحات موافقت کردن در زبان انگلیسی

اما اصطلاحات موافقت کردن در زبان انگلیسی چه مواردی هستند:

آیا تابحال پیش آمده که مطمئن نباشید چگونه موافقت خود با حرف کسی را نشان دهید؟ از همه چیز گذشته، همیشه کافی (یا مناسب) نیست که صرفاً بگویید بله. موقعیت‌های زیادی وجود دارند که باید نشان دهید تا چه حد با کسی موافق هستید یا علت را توضیح دهید.

در انگلیسی لغات و عبارات بسیار متنوعی وجود دارند که می‌توانید برای اعلام موافقت با جمله‌ای به کار ببرید.

برای مثال، اگر به سادگی می‌خواهید نشان دهید که نظر شما هم همان است، می‌توانید بگویید:

I agree.

Sure.

Absolutely!

Definitely.

Me too.

Of course.

I also think that.

I feel that way too.

So do I.

وقتی به دو نفر که با هم انگلیسی صحبت می‌کنند، توجه کنید، اغلب خواهید شنید فرد شنونده چیزهایی می‌گوید از قبیل: “Sure”, “definitely” “absolutely” و of course. استفاده از این عبارات نشان می‌دهد که دارید گوش می‌کنید و گوینده را تشویق به ادامه می‌کند بدون اینکه جریان داستانشان قطع شود.

اگر می‌خواهید به آنچه فرد دیگر می‌گوید بی‌افزایید یا نظر خود را بگویید، به احتمال بیشتر می‌گویید: I agree، me too، I also think that، یا I feel that way too. معمولاً فرد دیگر انتظار خواهد داشت که کمی بیشتر بگویید، تا توضیح دهید چرا با آن‌ها موافق هستید یا درباره‌ی موضوع بیشتر بگویید.

این‌ها عبارات خیلی ساده‌ای هستند اما می‌توانید از عبارات پیچیده‌تری هم استفاده کنید تا نشان دهید که قویاً با کسی موافق هستید.

برای مثال:

That’s exactly what I was thinking.

I couldn’t agree with you more.

You’ve hit the nail on the head there.

I think you’re totally right about that.

البته، گاهی اوقات محترمانه می‌خواهید نشان دهید که به نظر یک نفر احترام می‌گذارید اما با او ۱۰۰% موافق نیستید.