یادگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد برای یادگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم به شما می گوید چه چیز های نرمال است و چه چیز های غیر نرمال هستند. شاید کمی علمی به نظر برسد اما بسیار برایتان مفید است.

یادگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم
یادگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم

یادگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم با چه آمار و مسایلی روبرو است؟

متخصصان آمار گیری می گویند، تا سال ۲۰۳۰ زبان آموزان زبان انگلیسی (ELLs) به طور تقریبی ۴۰ درصد کل جمعیت مدرسه ای ایالات متحده را تشکیل می دهند. در بعضی مناطق، این پروژه از قبل در کالیفرنیا فراتر رفته است، برای مثال ۶۰-۷۰ درصد بچه مدرسه ای ها به زبانی غیر از زبان اولشان که انگلیسی است، صحبت می کنند.

در دوره ی ۱۹۹۵-۲۰۰۵، جمعیت آسیا سریع ترین گروه در حال پیش روی در تمام مناطق آمریکا با دست آوردهای مورد انتظار در غرب، بود. جمعیت اسپانیایی دومین گروهِ به سرعت روبه رشد خواهد بود.

حقایق گفته شده این اهمیت را در برمی گیرند که بچه ها چه طور می آموزند و آسیب شناسان زبان گفتاری (SLPs) چگونه کارشان را انجام می دهند.

در حالتی معمول، کودک را به دلیل این که به طور آکادمیکی در کشمکش است، به آزمون زبان گفتاری ارجاع می دهند. به عقیده ی معلمش، کودک با سرعت قابل انتظار انگلیسی را یاد نمی گیرد و مهارت های آکادمیکی اش در پسِ مهارت های همکلاسی های انگلیسی یک زبانه اش عقب مانده اند. آیا دانش آموز در یادگیری زبان توانا نیست یا فقط دارد فرایند عادی آموختن زبان دوم را نشان می دهد؟

فواید دو زبانه بودن

بیش تر مطالعات تحقیقاتی فواید شناختی-زبانیِ یک فرد دوزبانه ی سلیس را نشان می دهند. متخصصان دریافته اند که بچه هایی که دوزبانه های فصیحی هستند در واقع در آزمون های مهارت فرازبانی، بر افراد یک زبانه پیشی می گیرند.

به علاوه، همان طور که جهان کوچک و تجارت تا حد زیادی بین المللی می شود، بچه هایی که دوزبانه های فصیحی هستند به طور بالقوه منابع بسیار باارزشی برای اقتصاد آمریکا به حساب می آیند. بیش تر آمریکایی ها در حال حاضر یک زبانه های انگلیسی هستند، و آن قدر در حال افزایش اند که اگر آن ها به زبان دوم هم صحبت کنند برای زندگی حرفه ای شان بسیار سودمند است. این ایده که “انگلیسی بیش تر، بهتر است” مغالطه آمیز است و در واقع می تواند یادگیری بچه ها را به طور قابل توجهی کاهش دهد. توماس و کولیِر (۱۹۹۸) بیان می کنند که یک انگلیسی زبان عادی بومی، در ده ماهه ی یک سال آکادمیک تقریبا ده ماه رشد آکادمیکی دارد.

مطمئنا یادگیری زبان انگلیسی برایتان مفید خواهد بود. برای این کار کافیست با ما تماس بگیرید.