طرح درس زبان انگلیسی چیست ؟

طرح درس زبان انگلیسی چیست ؟

Lesson Plan یا همان طرح درس در زبان فارسی برنامه ای است که مدرس زبان انگلیسی برای کلاس خود طراحی میکند. یک طرح درس زبان انگلیسی خوب می تواند فقط در ذهن معلم زبان باشد و یا با تمامی جزییات بر روی کاغذ بیاید ، اما در هر صورت تنها می توان گفت زمانی یک طرح درس می تواند موفق باشد که در عمل پیاده شود و بتواند حوادث و شرایط غیر مترقبه ای که در همه کلاس ها به وجود می آیند را نیز در بر بگیرد. شکل دادن به کلاس ، هدف گذاری و به وجود آوردن نظم از مهم ترین اهداف نوشتن یک Lesson Plan است. آموزشگاه زبان ایران آکسفورد نحوه نوشتن یک طرح درس زبان انگلیسی خوب و مواردی که باید در آن آورده شوند را در زیر بیان می کند.

نمونه طرح درس زبان انگلیسی
نمونه طرح درس زبان انگلیسی

اهداف

باید دقیقا بدانید که Goal هایی که از این دوره می خواهید چه چیزهایی هستند. باید بدانید زبان آموزان شما در چه جایی ایستاده اند و به چه جایی باید برسند. برای مکالمه زبان انگلیسی را انتخاب کرده اند یا نیاز دارند خود را برای دوره انگلیسی هوانوردی آماده کنند. تنوع در اهداف در زبان انگلیسی بسیار زیادند و باید دقت کنید که خوب آنها را بشناسید.

زمان بندی

یک معلم خوب زمان را در دستانش می گیرد و زمان یک معلم بد را. پس باید تا جای ممکن زمان را لحاظ کنید. همیشه برای شیطنت زبان آموزان ، سوال های اضافی و حتی بحث های خارج درس زمان بگذارید.

روش و مراحل انجام کار

باید متدی که در دوره به کار می بندید را به خوبی تحلیل کنید و به آن آشنا باشید. یک طرح درس زبان انگلیسی خوب فقط زمانی می  تواند عالی باشد که بی نقص اجرا شود.

سنجش

در پایان نوشتن طرح درستان برای اینکه بدانید تا چه حد به اهدافتان نزدیک شدید باید سطح زبان آموزان را با قبل از دوره مقایسه کنید.