نامه نگاری انگلیسی

نامه نگاری انگلیسی
نوشتن نامده اداری انگلیسی و یا حتی فرستادن یک ایمیل دوستانه در زبان انگلیسی دارای قواعدی خاص است. نامه نگاری انگلیسی به عنوان بخشی از دوره های business English آموزشگاه زبان ایران آکسفورد برگزار می شود. اما در این بخش توضیحاتی کلی در مورد انواع نامه ها و فرمت های نوشتن نامه و ایمیل در زبان انگلیسی می دهیم که بتوانید تا حدودی با ساختار ها آشنا شوید.

نامه نگاری انگلیسی
نامه نگاری انگلیسی

در کل نامه نگاری انگلیسی را می توان به دو بخش تقسیم بندی کرد:
نامه های رسمی Formal
نامه های غیر رسمی Informal
در نامه های رسمی یا Formal باید سعی کنید موارد زیر رعایت شود:
در فرمت درست نوشته شوند.
کوتاه و خلاصه باشند.
مرتبط باشند.
مودبانه باشند . ( حتی اگر برای شکایت نوشته شده اند )
فرمت های زیادی برای نامه های رسمی وجود دارد که انتظار می رود شما آنها را رعایت کنید. اما هر کدام از این ساختار ها پیام مخصوصی را به خواننده القا می کنند. در کلاس های نامه نگاری انگلیسی آموزشگاه زبان ایران آکسفورد سعی می شود که تمامی این نکات توضیح داده شود. طریقه نوشتن آدرس به زبان انگلیسی ، طریقه خطاب قرار دادن شخص مورد نظر ، طریقه پایان دادن به نامه نکاتی است که یک نامه حرفه ای را از یک نامه معمولی متمایز می کند و اکثر شرکت های تجاری به این نکات ریز بسیار توجه می کنند.
در نامه نگاری زبان انگلیسی رسمی یا اداری باید توجه داشته باشید که Register ( با ثبات و رسمی ) بنویسید. موارد زیر از این دسته می باشند:
از استفاده ازاصطلاحات عامیانه و خیابانی بپرهیزید.
از ادغام Contraction استفاده نکنید. یعنی کلماتی مثل I’m , It’ , را نباید استفاده کنید.
کلمات احساسی و سلیقه ای به کار نبرید. Terrible, rubbish, …
در نامه نگاری انگلیسی Informal نیز نباید احساس کنید هر چه بخواهید می توانید بنویسید. البته باید توجه کنید که در نامه های غیر رسمی کلماتی که در پایان به کار می برید نشان دهنده عمق رابطه هستند یعنی مثلا اگر بخواهید بسیار کسی را دوستانه خطاب کنید می توانید از Love, Affectionately, Fondly و .. استفاده کنید.
برای شرکت در دوره های نامه نگاری انگلیسی و انگلیسی تجاری ما کلیک کنید.