آینده شغلی زبان و ادبیات انگلیسی

آینده شغلی زبان و ادبیات انگلیسی

رشته زبان و ادبیات انگلیسی جزو رشته های non vocational است یعنی در آموزش این رشته مهارت های شغلی برای یک شغل خاص ارائه نمی شود بلکه دانش کسب شده به شما کمک می کند تا در شغل های مختلف قابل بهره وری باشید.

آینده شغلی زبان و ادبیات انگلیسی خوشبختانه برای تحصیلکرده های این رشته نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشور ها خوب می باشد. ما در این بخش آینده شغلی رشته زبان و ادبیات انگلیسی در محیط های بین المللی را مورد بررسی قرار می دهد.

رسانه و ژورنالیستی

اساس فعالیت در رسانه و خبرنگاری پژوهش و تحقیق است . نه تنها در مطبوعات و رسانه های نوشتاری بلکه حتی در تلویزیون و رادیو کار نیاز به استفاده از زبان انگلیسی دارد . قسمت اعظمی از رسانه های دنیا به زبان انگلیسی به انتشار اخبار می پردازند و همین مسئله باعث می شود آینده شغلی زبان و ادبیات انگلیسی در این بخش بسیار مناسب باشد.

انتشار کتاب

اگر فقط بتوان یک مزیت برای آینده شغلی زبان و ادبیات انگلیسی در نظر گرفت فهم خوب آثار ادبی ، ترجمه آنها و حتی چاپ کتاب به زبان انگلیسی دانست. میانگین حقوق این افراد در انگلیس حدود ۱۴۰۰۰ پوند می باشد.

تبلیغات

بیان جملات قانع کننده و الهام بر انگیز بخشی است که آینده شغلی زبان و ادبیات انگلیسی را به حوزه تبلیغات گره می زند.  راه اندازی کمپین های تبلیغاتی می تواند شغل بسیار خوبی برای شما باشد. حقوق میانگین این افراد حدود ۱۷۰۰۰ پوند می باشد.

تدریس زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی راه خوبی است که دانش خود را به اشتراک بگذارید. آینده شغلی زبان و ادبیات انگلیسی در حوزه تدریس در دنیا بسیار گسترده است. یک معلم زبان به طور میانگین حقوقی معادل ۲۱۰۰۰ پوند دارد که در نوع خودش بسیار خوب است.

گزینه های دیگری همچون کار های حقوقی ، تحلیل بازار ، تجارت و… نیز را می توان جزو آینده شغلی رشته زبان و ادبیات انگلیسی دانست.

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد که خود برگزار کننده دوره ها تربیت مدرس زبان می باشد برای دادن اطلاعات بیشتر در خدمت شما عزیزان می باشد.