اصطلاحات انگلیسی بازاریابی

اصطلاحات انگلیسی بازاریابی
مهم ترین قسمت در یک بازاریابی خوب قانع کردن مشتری ، شناخت نیاز های مشتری و همچنین داشتن زبان مشترک با مشتری است. اگر شما قصد داشته باشید بازارهای خود را به خارج از ایران ببرید ، پس باید اصطلاحات انگلیسی بازریابی را نیز یاد بگیرید. اگرچه بیان تمام اصطلاحات انگلیسی بازریابی در اینجا امکان پذیر نیست اما آموزشگاه زبان ایران آکسفورد سعی می کند مهم ترین کلمات و اصطلاحات را در این بخش بیان کند.

اصطلاحات انگلیسی بازاریابی
اصطلاحات انگلیسی بازاریابی

۲۴/۷ : شبانه روزی و در ۷ روز هفته ( بدون تعطیلی )
ASAP: هر چه زودتر ( As Soon As Possible )
Backroom Deal: قرارداد خصوصی و دور از توجه عموم (پشت در های بسته)
Catch someone off Guard: غافلگیر کردن یک شخص
Corner a market: غالب شدن بر بازار (بازار را در دست گرفتن)
Get down to business: یعنی به سراغ کار اصلی رفتن
Go broke: به معنی ورشکست شدن و یا از دست دادن تمام پول می باشد.
Hands are tied: اگر شماکنترلی روی شرایط نداشته باشید به این معنی است ” دستانتان بسته است”
In a nutshell: به طور خلاصه
In the red: وقتی شرکتی در موقعیت قرمز است یعنی از نظر مالی سود اور نبوده است.
See eye to eye: دیدن چهره به چهره
Think outside the box: فکر کردن خلاقانه و غیر معمول
Brand loyalty : وفاداری به برند تجاری
Customer service: خدمات مشتریان
Win-win Strategy: شرایط برد برد
Upper hand : دست بالاتر – امتیاز ویژه یک شرکت در یک رقابت
Time’s up: پایان زمان برای انجام یک کار
Smooth sailing: اصطلاحی است که برای نشان دادن یک بازار بدون ریسک و با سود مناسب است.
On the same page: یعنی هر دو طرف یک معامله در یک جبهه هستند و با هم کاملا موافقند.
اگر دوست دارید که اصطلاحات انگلیسی بازاریابی را به طور کامل یاد بگیرید می توانید در دوره های آموزش انگلیسی تجاری Business English موسسه زبان ایران آکسفورد شرکت کنید.