واژه شناسی زبان انگلیسی

واژه شناسی زبان انگلیسی
بررسی ساختار یک کلمه را واژه شناسی می گویند. واژه شناسی زبان انگلیسی Morphology of English نام دارد. برای بررسی کلمات در واژه شناسی زبان انگلیسی آنها را به واحدهای کوچکتری تقسیم می کنند که Morphemes نام دارند. Morpheme ها کوچکترین واحد معنا دار زبان انگلیسی هستند. آموزشگاه زبان ایران آکسفورد برای آشنایی بیشتر با واژه شناسی زبان انگللیسی اطلاعات این حوزه را به صورت مختصر بیان می کند.

واژه شناسی زبان انگلیسی
واژه شناسی زبان انگلیسی

برخی از Morpheme‌ ها به تنهایی دارای معنی هستند که به Free Morphemes شناخته میش وند همانند Walk در کلمه Walking ولی برخی از آنها هم به تنهایی دارای معنی نیستند که به Bound Morpheme شناخته می شوند. پیشوند ها و پسوند ها معمولا از این دسته هستند.
بسیاری از کلمات در زبان انگلیسی دارای ریشه زبان لاتین یا یونانی است. در بسیاری از مواقع این کلمات خاصیت صرف شدن خود را حفظ می کنند. برای همین است که واژه Alumnus برای مذکر و Alumni برای مونث استفاده می شوند. اگرچه در همین مثال می توانید ببینید که کسانی که زبان انگلیسی را به عنوان زبان مادری یاد می گیرند چندان به این قوانین توجه نمی کند.
واژه شناسی زبان انگلیسی برای کسانی که در رشته هایی همانند زبانشناسی ، آموزش زبان ، مترجمی و .. بسیار مفید است و جزو سرفصل هایی است که حتما باید به آن توجه کنند. اما شاید این سوال برای زبان آموزان معمولی پیش بیاید که آیا واژه شناسی زبان انگلیسی برای آنها هم مفید است. جواب مثبت است. مثلا به کلمه Suicide به معنای خودکشی توجه کنید. در این کلمه –cide به معنی کشتن است. با دانستن این مسئله با برخورد با کلمه Pesticide می توانید حدس بزنید که معنی این کلمه به کشتن ربط دارد. این واژه به معنی آفت کش است و در بسیاری از تست ها همانند GMAT و GRE دانستن این نکته می تواند به معنی موفقیت در این آزمون است.
برای شرکت در دوره های تخصصی واژه شناسی زبان انگلیسی با شماره های آموزشگاه زبان ایران آکسفورد ۸۸۹۳۴۴۷۵ و ۸۸۸۹۱۶۶۹ تماس بگیرید.