المپیاد زبان انگلیسی

المپیاد زبان انگلیسی
هر ساله به صورت بین المللی المپیاد زبان انگلیسی The International Olympiad of English Language ( iOEL) به عنوان آزمونی برای شناخت دانش زبان انگلیسی افراد در دنیا برگزارمی شود. در ایران نیز المپیاد زبان انگلیسی به صورت کشوری برگزار می شود. آموزشگاه زبان ایران آکسفورد برنامه ریز و تشکیل دهنده دوره های آموزشی المپیاد زبان انگلیسی در ایران می باشد که می تواند شما را برای آزمون های بین المللی آماده کند.

المپیاد زبان انگلیسی
المپیاد زبان انگلیسی

در حال حاضر Silver Zone کتاب های المپیاد زبان انگلیسی را در دنیا برای دانش آموزان منتشر می کند. اما شاید برای شما هم سوال باشد که آزمون المپیاد زبان انگلیسی بین المللی به چه صورت است. این آزمون شامل سه سطح است:
سطح ۱: تمام دانش آموزان از هر مقطعی می توانند در آن شرکت کنند.
سطح ۲: ۵۰۰ نفر اول المپیاد در سطح ۱ می توانند در سطح دو شرکت کنند.
سطح۳: تنها کسانی که در سطح دوم توانسته اند رتبه ۱ را کسب کنند می توانند در این سطح شرکت کنند.
البته این یکی از چندین المپیادی است که در دنیا برای زبان انگلیسی برگزار می شود. دلیل اصلی برگزاری المپیاد های علمی در دنیا شناخت استعداد های علمی کشور ها و پیدا کردن نخبه های هر کشور است. در ایران هم خوشبختانه هر ساله مدارس و آموزش و پرورش برای این کار سعی در برگزاری آزمون های هماهنگ در اکثر این رشته ها می کنند تا بتواند در شناسایی این افراد موفق باشد. داشتن استعداد هایی که توانسته اند در رشته های مختلف در المپیاد های علمی دنیا رتبه های برتر را کسب کنند نشان از وجود استعداد های زیاد در ایران دارد.
آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در این مسیر سعی دارد تا با پرورش زبان آموزان با استعداد بتوانند در المپیاد زبان انگلیسی در ایران و جهان سهم دانش زبان آموزان افزایش قابل توجهی پیدا کند. برای شرکت در دوره های آمادگی المپیاد زبان انگلیسی با شماره های ۸۸۹۳۴۴۷۵ و ۸۸۸۹۱۶۶۹ تماس بگیرید.