کلاس Speaking زبان انگلیسی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد کلاس speaking زبان انگلیسی را به همه شما پیشنهاد می دهد. آیا برای بهبود توانایی خود و صحبت کردن با اعتماد به نفس کامل آمادگی دارید؟ اگر شما این مهارت را بهبود دهید دیگر می توانید مطمئن باشید افراد دیگر مجبورند به شما گوش دهند.

کلاس Speaking زبان انگلیسی
کلاس Speaking زبان انگلیسی

کلاس Speaking زبان انگلیسی چه فرقی با دیگر کلاس ها دارد؟

شما در این کلاس ها یاد میگیرید که:

ترس از Speaking از کجا ناشی می شود و چه طور می توانید بر آن غلبه کنید.

چطور برای یک Presentation آماده شوید و چه قدر زمان باید برای آن اختصاص داده شود.

روش های ابراز عقایدتان و هم چنان روش های مخالفت با نظرات دیگران را یاد می گیرید.

راه های برای شروع یک مکالمه ، ادامه دادن به ان و پایان موفق یک مکالمه زبان انگلیسی

چطور به سوالات مختلف جواب دهید و در صورتی که نکته ای را متوجه نشدید چطور آن را بازگو کنید.

بعد از کلاس Speaking زبان انگلیسی شما تمامی مشکلات speaking خود را حل نکرده اید بلکه بخش مهمی از آن را مرتفع کرده اید.

هم چنین شما استراتژی های Macro در speaking را نیز یاد می گیرید. در این استراتژی ها شما یاد می گیرید که اگر بخواهید در زبان انگلیسی سریع و مفید صحبت کنید نیاز به چه مهارت هایی دارید.

به عنوان مثال بدانید چطور از جواب دادن طفره روید ، چه طور متوجه شوید که شخصی در حال خروج از موضوع مورد بحث است و حتی بتوانید به زبان انگلیسی شوخی کنید. شاید چندان مهم نباشد اما یکی از سخت ترین و بالاترین سطوح در زبان انگلیسی توانایی افراد در ایجاد مکالمه های حاوی طنز برای گیرایی بیشتر می باشد. کسانی که می تواند به یک زبان شوخی کنند مطمئنا دارای تسلط زیادی بر روی آن هستند.

برای شرکت در کلاس Speaking زبان انگلیسی آموزشگاه زبان ایران آکسفورد با شماره های ما تماس بگیرید.