آموزش زبان انگلیسی در ژاپن

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد امروز به نحوه آموزش زبان انگلیسی در ژاپن و تفاوت های این سیستم با دیگر نقاط دنیا می پردازد. اگر شما به کشور ژاپن و سیستم های آموزشی آن علاقه دارید حتما این مطلب را دنبال کنید.

آموزش زبان انگلیسی در ژاپن
آموزش زبان انگلیسی در ژاپن

به آموزش زبان انگلیسی در ژاپن توجه کنید:

در ژاپن، eigo-kyouiku (آموزش زبان انگلیسی) از سال اول دبیرستان شروع می شود و حداقل تا سال سوم دبیرستان ادامه می یابد. به طور شگفت انگیزی، بیش تر شاگردان هنوز قادر نیستند تا صحبت کنند یا بعد از این زمان انگلیسی را به درستی درک کنند.

یکی از دلایل، تمرکز آموزش روی مهارت خواندن و نوشتن است. در گذشته، ژاپن ملتی بود که از یک گروه قومیِ تکی تشکیل شده بود و تعداد خیلی کمی گردشگر خارجی داشت، و فرصت های کمی برای صحبت به زبان های خارجی بود، بنابراین مطالعه ی زبان های خارجی در اصل برای کسب دانش از ادبیات کشورهای دیگر در نظر گرفته می شد. یادگیری زبان انگلیسی بعد از جنگ جهانی دوم شناخته شد، اما انگلیسی توسط معلمانی آموزش داده می شد که تحت روشی تعلیم دیده بودند که روی خواندن تاکید می کرد‌. هیچ معلم ماهری وجود نداشت تا شنیدن و صحبت کردن را آموزش دهد. به علاوه، ژاپنی و انگلیسی به خانواده های زبانیِ متفاوتی تعلق دارند. هیچ شباهتی خواه در ساختار یا لغات وجود ندارد.

دلیل دیگر راهنمای وزارت آموزش و پروش است. راهنما لغات انگلیسی را قرار است طی سه سال دبیرستان یاد گرفته شود به تقریباً ۱۰۰۰ کلمه محدود می کند. کتاب ها اول باید توسط وزارت آموزش و پرورش بررسی شوند و نتایجِ بیش تر قسمت ها در کتاب های استاندارد شده، یادگیری زبان انگلیسی را خیلی محدود می کند.

با این حال، در سال های اخیر لزوم برقراری ارتباط به زبان انگلیسی افزایش یافته است چون توانایی گوش کردن و صحبت کردن به انگلیسی مورد نیاز است. شاگردان و بزرگسالانی که مکالمه ی انگلیسی را مطالعه می کنند به سرعت افزایش یافته است و مدارس خصوصی مکالمه ی انگلیسی معروف شده اند. امروزه همچنین مدارس با برپایی آزمایشگاه های زبان و استخدام معلمانِ زبان خارجی در eigo-kyouiku سرمایه گذاری می کنند. بعضی ها می گویند، ژاپنی ها ارزش زبان انگلیسی را بیش از خیلی از ملیت های دیگر در سراسر جهان می دانند. شما چه فکر می کنید؟