دایره واژگان زبان انگلیسی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد امروز به دایره واژگان زبان انگلیسی می پردازد. vocabulary یا اسم دایره‌ی واژگان (یا به اختصار واژگان) به کلمات استفاده شده در یک زبان اشاره می‌کند.

دایره واژگان زبان انگلیسی
دایره واژگان زبان انگلیسی

کلمه‌ی واژگان می‌تواند حداقل سه معنای متفاوت داشته باشد:

۱– تمام کلمات یک زبان

  • لغات جدید مرتباً به دایره واژگان انگلیسی اضافه می‌شوند.

۲– لغات استفاده شده در یک متن مشخص

  • چنانچه می‌خواهید مدرک MBA اخذ کنید، می‌بایست دایره واژگان تجاری خود را گسترش دهید.
  • همسایه‌ی من پزشک است بنابراین دایره لغات پزشکی وسیعی دارد.
  • من به تازگی کتابی در زمینه‌ی لغات عامیانه خریداری کرده‌ام.

۳– کلماتی که یک فرد می‌داند

  • معلم می‌گوید که دایره لغات من خوب است.

در هنگام یادگیری یک زبان خارجی، دایره لغات فردی ما در آن زبان یکی از مهمترین مهارت‌های خُردی است که پیشرفت می‌کند. البته همه‌ی مهارت‌های خُرد مانند گرامر، دایره‌ی لغات و تلفظ از اهمیت برخوردارند. اما برقراری ارتباط بدون لغات به مراتب سخت‌تر از ایجاد ارتباط بدون گرامر و دستور زبان است.

دایره واژگان زبان انگلیسی Passive and Active معلوم و مجهول

در دایره واژگان زبان انگلیسی شخصی خودمان تفاوتی بین موارد زیر وجود دارد:

  • کلماتی که می‌فهمیم و استفاده می‌کنیم (دایره واژگان معلوم)
  • کلماتی که می‌فهمیم اما استفاده نمی‌کنیم یا نمی‌توانیم استفاده کنیم (دایره واژگان مجهول)

این قضیه هم در مورد گویشوران بومی و هم یادگیرندگان زبان صحیح می‌باشد. در زبان خودمان لغات بسیاری وجود دارند که در هنگام صحبت کردن یا نوشتن مرتباً استفاده می‌کنید. این لغات بخشی از دایره واژگان معلوم شما هستند. و سپس لغات بسیاری وجود دارند که در هنگام شنیدنشان مثلاً در تلویزیون متوجه معنی آن‌ها می‌شوید اما در مکالمات روزمره استفاده نمی‌کنید. این لغات بخشی از دایره واژگان مجهول شما می‌باشند.

مترادف و متضاد

مترادف

مترادف کلمه‌ایست که دقیقاً به معنای یک کلمه‌ی دیگر در یک زبان می‌باشد و یا تا حد امکان نزدیک به آن است. به‌طور مثال close و near مترادف هستند.

در نظر داشته باشید که یک مترادف ممکن است معنایی یکسان با لغت دیگر داشته باشد اما دو لغت لزوماً قابل تعویض با یکدیگر نباشند. مثلاً blow up و explode معنایی مشترک دارند اما فعل اول غیر رسمی (بیشتر در مکالمات) و فعل دوم رسمی‌تر (مورد استفاده در نوشتار و مکالمات رسمی) است.

متضاد

کلمه‌ی متضاد آنست که معنایی برخلاف لغت دیگر دارد. برای مثال کلمه‌ی bad متضاد کلمه‌ی good است. مثال‌های بیشتر عبارتند از:

Small و big، soft و hard، male و female.

برای شرکت در دوره های آموزش زبان انگلیسی می توانید با شماره های آموزشگاه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید.