قید در زبان فرانسه

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در این مطلب همه چیز در مورد قید در زبان فرانسه را مورد بررسی قرار می دهد. شما می توانید همه آن چیزی که از زبان فرانسه نیاز دارید را در این مطلب ببینید.

همه چیز در مورد قید در زبان فرانسه
همه چیز در مورد قید در زبان فرانسه

اما همه چیز در مورد قید در زبان فرانسه را ببینید:

انواع اصلی لغات فرانسوی هم مانند زبان های دیگر شامل اسامی، افعال و صفت ها هستند. با این حال، شما برای ابراز ایده ی کامل خود مسلما بیش از آن را لازم خواهید داشت. گاهی چیزهای کوچک می توانند تفاوت ایجاد کنند.

مقاله ی امروز به شما کمک می کند تا چیزهای بیش تری را درباره ی قیدهای فرانسوی کشف کنید. من مطمئن هستم که شما از قبل می دانستید که قیدهای فرانسوی از حالت پایانی “-ment” استفاده می کنند مانند “-ly” در انگلیسی، اما این تمام آن چیزی نیست که باید بدانید.

شاید شما یکی از نکات اصلی را متوجه شده باشید، اما مسائل به این سادگی نیستند. در این جا تعدادی سوال وجود دارد:

 • آیا شما می دانید چند نوع قید در فرانسوی داریم؟
 • آیا شما تمام انواع لغاتی را که یک قید می تواند تغییر دهد می دانید؟
 • آیا شما می دانید که جایگاه قیدها در فرانسوی کجاست؟ قوانین مسلما منطقی تر از انگلیسی هستند.

بیایید ۵ دقیقه وقت بگذاریم و به تمام سوالاتتان جواب داده خواهد شد.

 • – یک قید می تواند تقریبا همه چیز را به جز اسم تغییر دهد.
 • – انواع زیادی قید در فرانسوی وجود دارند که حالت، زمان، مکان، تکرار، شک و غیره را توصیف می کنند.
 • – قید بعد از فعلی که تغییر می دهد، می آید، اما قبل از صفت یا قید دیگری که تغییر می دهد، می آید.
 • – تقریبا تمام لغات فرانسوی که به –ment منتهی می شوند قید هستند، اما تمام قیدهای فرانسوی به –ment منتهی نمی شوند.

یک قید می تواند چه چیزی را تعدیل کند؟

قید می تواند یک فعل، صفت یا قید دیگری را تعدیل کند. قید همچنین می تواند به تمام جمله مرتبط شود، و به شما بگوید گویشور به چه چیزی فکر می کند یا چه احساسی دارد. به بیان دیگر، قید می تواند تقریبا هر چیزی را تعدیل کند، به جز اسم (که توسط یک صفت تعدیل می‌شود)

 • فعل: Je regarde(verb) souvent(adv) la télé.
 • صفت: Je suisvraiment (adv) touché (adj).
 • قیدی دیگر: Nous avons très(adv)bien (adv) mangé
 • جمله ی کامل: Malheureusement(adv)je ne l’ai pas trouvé(sentence)

درس بعدی آموزش روزهای هفته به زبان فرانسوی

برای ثبت نام در کلاس های آموزش زبان فرانسه با شماره های آموزشگاه زبان ایران اکسفورد تماس بگیرید.