حقایقی از زبان فرانسه

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در این مطلب آموزش زبان فرانسه به برخی از حقایقی از زبان فرانسه اشاره می کند که می تواند برایتان جالب باشد. پس حتما این مطلب را تا انتها دنبال کنید.

حقایقی از زبان فرانسه
حقایقی از زبان فرانسه

به حقایقی از زبان فرانسه توجه کنید:

۱- معرفی: چه تعدادی به زبان فرانسه  صحبت می‌کنند؟

ما می‌دانیم که فرانسه  یکی از زیباترین زبان‌های دنیا است اما نظرتان درباره‌ی کمی اطلاعات پایه‌ای چیست؟ آیا می‌دانیم که چه تعداد گویشور فرانسه  وجود دارند؟ فرانسه در کجا تکلم می‌شود؟ چه تعداد کشور فرانسه  زبان‌ وجود دارند؟ فرانسه  در کدام نهادهای بین المللی زبان رسمی تلقی می‌شود؟ بله می‌خواهیم بدانیم. پس بیایید درباره‌ی حقایق و ارقام پایه راجع به زبان فرانسه  صحبت کنیم.

تعداد متکلمان زبان فرانسه  در دنیا

رسیدن به نتیجه‌ای قطعی درباره‌ی آمار متکلمان فرانسه  در دنیای امروز کار ساده این نیست. بر اساس گزارش Ethnologue فرانسه  در سال ۱۹۹۹ یازدهمین زبان اول دنیا بود و ۷۷ میلیون گویشور زبان‌اولی و ۵۱ میلیون گویشور زبان‌دومی داشت. در همان گزارش آمده بود که فرانسه  دومین زبانی است که پس از انگلیسی در دنیا آموزش داده می‌شود.

منبع دیگری هم موجود است: “La Francophonie dans le monde 2006-2007,” ، به عنوان نگایه متفاوت بایندازید:

  • ۱۲۸ میلیون فرانسه ‌زبان: فرانسه را به طرزی روان و به صورت روزانه صحبت می‌کنند (به عنوان گویشور بومی یا یادگیرنده‌ی زبان).
  • ۷۲ فرانسه زبان “partiel”  که بخشی از این زبان را صحبت می‌کنند: در کشوری فرانسه  زیان زندگی می‌کنند اما به خاطر دانش محدود آن را همیشه استفاده نمی‌کنند.
  • ۱۰۰-۱۱۰ میلیون زبان‌آموز از سنین مختل: که در کشوری فرانسه ‌زبان صحبت نمی‌کنند اما فرانسه را یاد گرفته اند یا در حال یادگیری آن هستند تا با گویشوران فرانسه  ارتباط برقرار کنند.

۲- فرانسه  در کجا زبان رسمی است یا یکی از زبان‌های رسمی محسوب می‌شود

فرانسه  به طور رسمی در ۳۳ کشور صحبت می‌شود. این یعنی ۳۳ کشور وجود دارند که در فرانسه  در آن‌ها یا زبان رسمی است یا جزو زبان‌های رسمی‌شان است. این رتبه با فاصله ی کمی از انگلیسی قرار دارد که در ۴۵ کشور زبان رسمی است. فرانسه  و انگلیسی تنها زبان‌هایی هستند که به عنوان زبان بومی در هر پنج قاره تکلم می‌شوند و تنها زبان‌هایی هستند که در همه‌ی کشورهای جهان آموزش داده می‌شوند.