کلمات مربوط به اعضای خانواده در زبان اسپانیایی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد امروز اصطلاحات مربوط به خانواده و صحبت درباره اعضای مختلف زبان اسپانیایی اشاره می کند. پس با ما همراه باشید تا با این اصطلاحات بیشتر آشنا شوید و آموزش زبان اسپانیایی را بهتر تجربه کنید.

کلمات مربوط به اعضای خانواده در زبان اسپانیایی
کلمات مربوط به اعضای خانواده در زبان اسپانیایی

کلمات مربوط به اعضای خانواده در زبان اسپانیایی را ببینید:

اعضای خانواده ی شما چه کسانی هستند، چند نفرهستند، و شغلشان چیست؟ این ها در بین اولین سوالاتی هستند که وقتی برای بار اول با یک گویشور بومی ِ اسپانیایی ملاقات می کنید و با او آشنا می شوید احتمال دارد از شما پرسیده شود. بسته به سنتان، احتمال دارد که درباره ی والدینتان و شغلشان از شما پرسیده شود، یا احتمالاً از شما می پرسند که آیا ازدواج کرده اید یا بچه دارید. لغات این صفحه را علاوه بر تعداد کمی لغات دیگر یاد بگیرید تا اعضای خانواده ی خود را توصیف کنید، سپس یک عکس همراه خود ببرید، و حتی اگر شما مبتدی باشید و فقط گرامر ساده را بدانید، می توانید در مکالمه شرکت کنید. خیلی مهم است که بدانیم چگونه راجع به اعضای خانواده صحبت کنیم.

جنسیت و اعضای خانواده

به یاد داشته باشید که اسامیِ جمعِ مذکر در اسپانیایی می توانند به گروهی مختلط از مذکر و مونث اشاره داشته باشند. بنابراین cuatro hijos بسته به بافت می تواند یا به معنای “چهار پسر” باشد یا “چهار بچه”.

و در حالی که این احتمالاً برای گوشی که به انگلیسی عادت کرده عجیب است، padres از لحاظ گرامری روشی درست است تا هم به مادر و هم پدر اشاره داشته باشد، اگر چه padre به تنهایی به پدر اشاره دارد. همچنین، توجه داشته باشید که لغت pariente در کل به معنای “relative” است؛ لغت هم ریشه ی اسپانیایی-انگلیسی فقط به والدین اشاره ندارد.

واژگان مربوط به خانواده

در زیر اسامی معمول‌ترین خویشاوندان و برخی از غیرمتداول‌ها آورده شده است:

 • padre: father                     پدر
 • madre: mother                 مادر
 • hermano: brother                       برادر
 • hermana: sister                           خواهر
 • suegro: father-in-law                 پدر زن/ پدر شوهر
 • suegra: mother-in-law                           مادر زن/ مادر شوهر
 • cuñado: brother-in-law                         برادر زن/ برادر شوهر
 • cuñada: sister-in-law                              خواهر زن/ خواهر شوهر
 • esposo, marido: husband                               شوهر
 • esposa, mujer: wife                                          زن
 • abuelo: grandfather                                            پدر بزرگ
 • abuela: grandmother                                         مادر بزرگ
 • bisabuelo: great-grandfather                          پدر جد
 • bisabuela: great-grandmother                                    مادر جدّ
 • hijo: son                                                                              پسر
 • hija: daughter                                                                    دختر
 • nieto: grandson                                                                نوه (پسر)
 • nieta: granddaughter                                          نوه (دختر)
 • tío: uncle                                                     عمو/ دایی
 • tía: aunt                                                                   عمه/ خاله
 • tío abuelo: great-uncle                                      عمو/دایی بزرگ
 • tía abuela: great-aunt                                                   عمه/ خاله ی بزرگ
 • primo: cousin (male)                                عمو زاده، دایی زاده، عمه‌زاده‌، خاله‌ زاده (مذکر)‌
 • prima: cousin (female)               عمو زاده، دایی زاده، عمه‌زاده‌، خاله‌ زاده (مؤنث)‌
 • sobrino: nephew                          پسر برادر، پسر خواهر،
 • sobrina: niece                   خویش‌ و قوم‌ مونث‌، دختر برادر یا خواهر
 • padrastro: stepfather                ناپدری
 • madrastra: stepmother            نامادری
 • hijastro: stepson                          ناپسری
 • hijastra: stepdaughter                          نا دختری
 • hermanastro: stepbrother                  برادر ناتنی
 • hermanastra: stepsister                      خواهر ناتنی
 • prometido, novio: fiance, groom                                         نامزد، داماد
 • prometida, novia: fiancée, bride                                                      نامزد، عروس
 • compañero: male partner in a couple relationshipشریک مذکر در رابطه
 • compañera: female partner in a couple relationship شریک مؤنث در رابطه
 • padrino: godfather                     پدرخوانده
 • madrina: godmother                              مادرخوانده
 • ahijado: godson               فرزندخوانده پسر
 • ahijada: goddaughter                            فرزندخوانده دختر
 • amigo: friend (male)                               دوست (مذکر)
 • amiga: friend (female)                                       دوست (مؤنث)
 • conocido: acquaintance (male)                       آشنا (مذکر)
 • conocida: acquaintance (female)                               آشنا (مؤنث)

 

لغات متفرقه مربوط به خانواده

La familia política یا los políticos احتمالاً به عنوان معادل “خویشاوندان سببی” استفاده می شوند. به بیان دیگر، این لغات به مردمی اشاره دارند که یکی از طریق ازدواج به دیگری مرتبط شده است. (در بافتی متفاوت، políticos همچنین می تواند به سیاستمداران رجوع داده شود.)

لغت amigovio یا amigovia می تواند به طور عامیانه در بعضی مناطق برای شخصی استفاده شود که با شخصی دیگر ارتباطی عاشقانه دارد. این لغتی است که خواستگاه نسبتاً جدیدی دارد، پس معنایش در همه ی مناطق یکسان نیست.

توجه داشته باشید در حالی که marido به شوهر اشاره دارد،  در استفاده ی استاندارد هیچ فرم مرتبطِ مونثی (یعنی marida) وجود ندارد.

جمله‌های نمونه برای اشاره به اعضای خانواده

در اینجا به تعدادی جمله ی ساده اشاره می‌کنیم که می‌توانید به عنوان نمونه برای خودتان استفاده کنید:

 • Mi padre es carpintero. (پدرم نجار است.)
 • Mi tía es dentista. (عمه/ خاله ام دندانپزشک است.)
 • Mi madre es ama de casa. (مادرم خانه‌دار است.)
 • Tengo dos hermanos y una hermana. (من دو برادر و یک خواهر دارم..)
 • Tengo cuatro hermanos. (این جمله برای گویشوران انگلیسی شاید مبهم به نظر بیاید. ترجمه ی درستش «من چهار برادر دارم» یا «من چهار هم‌نیا دارم» می باشد.)
 • Tengo nueve tíos. من نُه عمه و عمو دارم یا من نه عمو دارم.))
 • Mi madrastra vive en el estado de Nueva York. (نامادری من در ایالت نیویورک زندگی می‌کند)
 • Mis sobrinas viven en Chicago. (دخترهای برادرم در شیکاگو زندگی می‌کنند.)
 • Mi padre está muerto. (پدرم مرده است)
 • Mi prima está muerta. (دختر عمه ام مرده است. )
 • Mi madre está viva. (مادرم زنده است. )