دستور زبان فرانسه

دستور زبان فرانسه 

گیج کننده ترین قسمت در یادگیری زبان های خارجی دستور زبان آن زبان می باشد. دستور زبان فرانسه هم خیلی از دوست داران یادگیری زبان فرانسه را نا امید کرده است. اما اگر بتوانید از راه درست وارد شوید حتی‌دستور زبان‌فرانسوی نیز می تواند برایتان مثل آب خوردن باشد.

اما این نگاه در ابتدا شما را بترساند. با آموزش دستور زبان فرانسه می توانید مکالمه زبان فرانسه خود را سرعت بخشید. اگر بخواهیم مقدمه ای از دستور زبان فرانسه به شما بدهیم آموزشگاه زبان ایران آکسفورد آن را با ترتیب کلمات شروع می کند.

French word order

اگر به زبان انگلیسی آشنا باشید باید با ساختار فاعل+فعل+مفعول خو گرفته باشید. دردستور زبان فرانسه هم دقیقا همین شکل را خواهید دید. به مثال زیر توجه کنید:

Je ai mange un sandwich.

اسم و ضمیر

اسم در زبان‌فرانسه برعکس زبان فارسی و زبان انگلیسی دارای جنسیت است یعنی یا مردانه یا زنانه!! مذکر یا مونث بودن کمی زبان آموزان را اذیت میکند اما با تمرین و شنیدن ( متاسفانه تنهاراه های یادگیری این قسمت این‌دو اصل می باشد) می توانید این خان را نیز در زبان فرانسه پشت سر بگذارید.

Verbs افعال

افعال در زبان فرانسه کاملا قانونی عمل می کنند. یعنی شما میتوانید با یادگیری برخی‌ قوانین آنها را تعمیم داده و دیگر نگران استثناها نباشید. این حسن در شروع کمی شما را اذیت می کند اما در ادامه می تواند بر عکس زبان انگلیسی مشکل شما  را در تلفظ و یا تغییر فعل ها در زمان های دیگر حل کند.

دستور زبان فرانسه مطمئنا سوگلی شما نیست و شما عاشق آن نیستید اما کم کم در می یابید که باید برای موفقیت در آموزش زبان فرانسه با آن کنار بایید و دوستان خوبی برای هم باشید.

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد آموزش مکالمه زبان فرانسه را با ترکیبی شیرین از مکالمه و‌دستور زبان فرانسه انجام می دهد. برای اطلاعات بیشتر با شماره های ۸۸۹۳۴۴۷۵ و ۸۸۸۹۱۶۶۹ تماس بگیرید. بقیه راه را به ما بسپارید.